Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Think Tankler ve Dış Politika: Türkiye ve ABD Örneği.

Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Kanbolat H., Karasar H. A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.262-280, 2009