Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2017 Akademik Kadroya Atama

  Artvin Çoruh Üniversitedi

  Yrd. Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyeliği

 • Temmuz 2017 Doktora Yeterlik Sınavı

  Atatürk Üniversitesi

  DOKTORA YETERLİLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ

 • Temmuz 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Müstafa Kemal Üniversitesi

  DOKTORA YETERLİLİK SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ

 • Kasım 2016 Akademik Kadroya Atama

  Sinop Üniversitesi

  Yrd. Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyeliği

 • Ekim 2016 Akademik Kadroya Atama

  Müstafa Kemal Üniversitesi

  Yrd. Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyeliği

 • Ekim 2016 Akademik Kadroya Atama

  Atatürk Üniversitesi

  Yrd. Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyeliği

 • Temmuz 2016 Akademik Kadroya Atama

  Gümüşhane Üniversitesi

  Yrd. Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyeliği

 • Aralık 2015 Doktora Yeterlik Sınavı

  İnönü Üniversitesi

  DOKTORA YETERLİLİK SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ

 • Ekim 2015 Akademik Kadroya Atama

  Marmara Üniversitesi

  Yrd. Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyeliği

 • Ekim 2015 Akademik Personel Sınavı

  Artvin Çoruh Üniversitedi

  Araştırma Görevliği Kadrosuna Atama Sınavı Jüri Üyeliği

 • Şubat 2015 Akademik Kadroya Atama

  Gümüşhane Üniversitesi

  Yrd. Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyeliği

 • Kasım 2014 Akademik Kadroya Atama

  Gümüşhane Üniversitesi

  Yrd. Doçentlik Kadrosuna Atanma Jüri Üyeliği

 • Haziran 2014 Doktora Yeterlik Sınavı

  Müstafa Kemal Üniversitesi

  DOKTORA YETERLİLİK SINAV JÜRİ ÜYELİĞİ

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Eylül 2017 Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2017 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Nisan 2017 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2016 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2016 The Journal of International Scientific Researches

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2013 European Journal of Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi