Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of non-compression and compression interlocking intramedullary nailing in rabbit femoral shaft osteotomy model.

Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery, cilt.28, ss.7-12, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genel Kamu Hukuku Bağlamında Thomas Hobbes'u Yeniden Düşünmek: Burjuvazi ve Monark Yandaşlığı Ya Da Burjuvazi ve Monark"In"- Tanrı "OUT"

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mitolojiden Genel Kamu Hukukuna “Canavar Yaratık” Olgusu: Leviathan, Behemot, Rahav, Yılan ve Ejderha

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, cilt.3, ss.149-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception of Society and Democracy in Ottoman Liberal and Socialist Thought

İnsan ve Toplum, cilt.5, ss.7-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Modernleşmesi, Fransız İhtilali ve Ahmed Şuayb Örneği

Liberal Düşünce, ss.77-96, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Liberallerinde Toplum ve Demokrasi Algıdı

Liberal Düşünce, ss.69-93, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Batı Materyalizminde Darwin'in Evrimci Düşüncesinin Yeri

The First International Congress of Creation in the Light of Science, Şanlıurfa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.33-34

The Place Of Darwin's Evolutionist Thought In Western Materialism

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.135

Kırgızıstan'da Milliyetçilik ve Etnik Gerilim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017

Son Dönem Bir Osmanlı Aydınının (Ahmed Şuayb) Rusya Okuması

Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma, Trabzon, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.57

Kırgızistan'da Milliyetçilik ve Etnik Gerilim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.51

Hakkın Güçlülüğünden Güçlünün Haklılığına: Darbeler

Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Yönleriyle Darbeler, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2017

Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda Demokrasi Düşüncesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.133

BİR OSMANLI AYDINI OLARAK AHMED ŞUAYB’IN PARA’YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Nisan 2017, ss.531-540

SAİD NURSİ’DE İSLAM, İNSAN VE İKTİSAT

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Nisan 2017, ss.541-551

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Kadın

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.20-25

Batı Düşüncesinin İflası

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.1-10

Latin Amerika'da Sosyal Darwinizm

1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ,, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Nisan 2017, ss.33

Nursi’nin İslam Yorumu ve Dünya Barışı

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.490-491

The Comparison of Islam and West Civilizations and Turkish Foreign Policy in the Thought of Said Nursi

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.199

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni Etik Arayışları

2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu,, Sakarya, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2005, ss.397-406

Silis dumanının katkılı çimento ile kullanımı

4.Ulusal Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 1996, ss.257-265

Kitap & Kitap Bölümleri

Tekâmül ve Kanunları

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2017

Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm

Küre Yayınları, İstanbul, 2012

Siyasal Düşünceler Tarihi ve Siyaset Bilimi Teorisi

Mete Tunçay’a Armağan, Alkam M. Ö, Bora T., Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.203-220, 2007

Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması

METE TUNÇAY'A ARMAĞAN, Koraltürk M., Bora T., Alkan M. Ö., Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.203-220, 2007

Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006

Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuasında Liberal Anlayış

Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce: Liberalizm, Bora T., Gültekingil M., Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.75-83, 2005