Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COLLUM FEMURİS DE ATİPK YERLEŞİMLİ OSTEOKONDROM

KEMİK EKLEM 2017, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2017, pp.119

Otolog tendon grefti ile osteokondral defekt tamiri

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.160

Treatment of Osteochondral Defects with Tendon Autografts

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, no.6, pp.123

Tendon otogrefti kullanarak osteokondral defektlerin tedavisi.

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, pp.124

Osteokondral defektler için odun kullanımı: deneysel çalışma

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, pp.124

Talus osteokondritis dissekansının tendon otogrefti kullanılarak tedavisi

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.35

Kronik kuadriseps tendon rüptürünün peroneus longus tendon grefti kullanılarak tedavisi:Olgu sunumu

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.34

Tek taraflı gecikmiş patellar ve kuadriceps tendon rüptürü:Olgu sunumu

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.34

Ortopedik Cerrahide Kemik Kusurlarının Onarımında Odun Kullanımı

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.1867-1873

Perenous longus tendonu ile anterior cruciate ligament rekonstrüksiyonu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 28 October 2007, pp.64

Varus gonartrozu tedavisinde dome osteotomisi sonuçlarımız

VIII. TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 10 - 14 October 2006, pp.62-63

Lateral kollateral ligamentin rekonstrüksiyonunda yeni bir metod.

7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with The 3rd Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2004, pp.109-110

Tendon regeneration (An anatomical and histological study in sheep

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.55-58

Wood as a graft in ostheochondral defect of the knee joint (an experimental study in sheep)

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.52-54

Bucket-Handle Tear of Medial Plica

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.128-129

Lateral kollateral ligamentin rekonstruksiyonunda yeni bir metod

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.109-110

Sinovial kondromatozisli vakalarımız

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 15 - 17 September 2004, pp.35

Total kleidektomi ile tedavi edilen primer klaviküler yerleşimli ewing sarkoma

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 15 - 17 September 2004, pp.42

Varus gonartrozunda yüksek tibial osteotomi

II. OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 29 April 2004, pp.110

Lateral menisküs ön boynuzuna ait bir meniskofemoral ligament (vaka takdimi)

6. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 26 October 2002, pp.1

İzole bilateral rektus femoris kontraktürü.

17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2001, pp.637

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

111

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

109

H-Index (Scopus)

6

Intellectual Property

1

Open Access

1