Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neglected ipsilateral simultaneous ruptures of patellar and quadriceps tendon

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.26, sa.1, ss.49-51, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Biomechanical examination of patellar tendon ruptures repaired with a tendon graft: an experimental study

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.25, sa.1, ss.47-51, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chondroblastoma in the anterior cruciate ligament origo: A case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, sa.2, ss.113-116, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of capitellar osteochondritis dissecans with a tendon graft: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, sa.1, ss.55-57, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of tibiofemoral angle changes on the results of dome osteotomy

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.42, sa.2, ss.75-79, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anterior cruciate ligament reconstruction with the peroneus longus tendon

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.42, sa.1, ss.38-43, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The treatment of osteochondral defects with autologous osteochondral and apophyseal grafts in animal models

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.19, sa.3, ss.119-126, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bucket-handle tear of medial plica

KNEE, cilt.12, sa.3, ss.239-241, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tendon regeneration: an anatomical and histological study in sheep

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, cilt.12, sa.5, ss.406-410, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Percutaneous catheter drainage of tuberculous and nontuberculous psoas abscesses

EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.23, sa.2, ss.130-134, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Blount hastalığı ile gelen bir metabolik sendrom olgusu

XIV. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2017, ss.4

Treatment of Osteochondral Defects with Tendon Autografts

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, cilt.48, sa.6, ss.123

Tendon otogrefti kullanarak osteokondral defektlerin tedavisi.

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.124

Osteokondral defektler için odun kullanımı: deneysel çalışma

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.124

Talus osteokondritis dissekansının tendon otogrefti kullanılarak tedavisi

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012, ss.35

Tek taraflı gecikmiş patellar ve kuadriceps tendon rüptürü:Olgu sunumu

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012, ss.34

Kronik kuadriseps tendon rüptürünün peroneus longus tendon grefti kullanılarak tedavisi:Olgu sunumu

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012, ss.34

Ortopedik Cerrahide Kemik Kusurlarının Onarımında Odun Kullanımı

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, ss.1867-1873

Perenous longus tendonu ile anterior cruciate ligament rekonstrüksiyonu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 28 Ekim 2007, ss.64

Varus gonartrozu tedavisinde dome osteotomisi sonuçlarımız

VIII. TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2006, ss.62-63

Lateral kollateral ligamentin rekonstrüksiyonunda yeni bir metod.

7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with The 3rd Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2004, ss.109-110

Tendon regeneration (An anatomical and histological study in sheep

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.55-58

Bucket-Handle Tear of Medial Plica

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.128-129

Wood as a graft in ostheochondral defect of the knee joint (an experimental study in sheep)

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.52-54

Lateral kollateral ligamentin rekonstruksiyonunda yeni bir metod

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.109-110

Sinovial kondromatozisli vakalarımız

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004, ss.35

Total kleidektomi ile tedavi edilen primer klaviküler yerleşimli ewing sarkoma

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004, ss.42

Wood as a graft in osteochondral defect of the knee joint ( experimental study in sheep).

International Cartilage Repair Society 5 th Symposium, Gent, Belçika, 26 - 29 Mayıs 2004, ss.25

Varus gonartrozunda yüksek tibial osteotomi

II. OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 29 Nisan 2004, ss.110

Lateral menisküs ön boynuzuna ait bir meniskofemoral ligament (vaka takdimi)

6. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Ekim 2002, ss.1

İzole bilateral rektus femoris kontraktürü.

17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2001, ss.637