Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğitim Yapısı Tasarımını Duyular Üzerinden (Yeniden) Düşünmek

Sanat ve Tasarım Dergisi, sa.26, ss.719-751, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Montessori Okullarında Mekanı Kavramlarla Okumak

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.82-105, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Alternative Education Approaches and Their Effects on The Learning Space

International Journal of Innovative Research in Education (, cilt.4, sa.4, ss.202-2014, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ODTÜ ve KTÜ MİMARLIK BÖLÜMLERİ MEKAN ORGANİZASYONLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (1950-1970)

SOCIAL SCIENCE, cilt.12, sa.4, ss.199-211, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Waldorf: Sanat İçinde Bir Eğitim Modeli

Mimarlık ve Dekorasyon Dergisi, sa.266, ss.24-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Duyuların Öğrenmeyi Destekleyen Mekansal Biçimlenmeleri: Karşılaştırmalı Görsel Bir Analiz

International School Principals Conference (ISPC2019), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2019, ss.56-57

Mimarlıkta İşlevsel ve Ekonomik Bir Yaklaşım: Montessori Okulları

XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019, ss.219-228

Alternative Education Approaches and Their Effects on Learning Space

Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.73

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Binası

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016

Gümrük Binaları Trabzon

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016

Trabzon Gümrük Binaları

DOCOMOMO_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016, ss.59

A study on the architecture students' disability awareness

X. ECSBS- European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.412

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Mekanlarının Sosyal Gücü Üzerine

Eğitim Yapıları ve Tasarımı, Şensoy Al, Selda, Editör, Pegem Akademi, ss.473-494, 2020

A Study on Architecture Students’ Disability Awareness

Current Researches in Geography, Arslan H., İçbay M.A., Stoychev K., Editör, E-BWN, Bylstok, ss.235-246, 2017

Mimarlıkta Bağlamsal Denemeler: Stüdyo Çalışmaları

Fill in the Blanks: Fener-Balat Workshop 2015, Gür Ş. Ö., Evcil A. N., Erkartal, P. Ö., Editör, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.165-181, 2016

Eğitim Yapılarında Öğrenci Odaklı Tasarım ve Katılımın Sağlanması Üzerine Bir Araştırma

Çocukların Şehri Üzerine, , Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.122-148, 2015