Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İç hastalıkları hemşireliği dersini alan ikinci sınıf öğrencilerinin stres düzeylerinin belirlenmesi

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.22-32, 2019 (National Refreed University Journal)

Diyabette Rehabilitasyon

Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.7, no.2, pp.15-24, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlıklı Yaşlanma ve Teknoloji”

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.128

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Yaşlı Hastaların Mutluluk Ve Yaşam Düzeyinin Özbakım Gücüne Etkisi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1376-1377

Diyabette Hasta Eğitiminde Mobil Sağlık Uygulamaları

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.300

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Komorbidite ve Bakım Bağımlılık Düzeylerinin Bakım Verme Yüküne Etkisi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.616

Onkoloji Hastalarının Konfor Düzeyi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.603

Yaşlılarda Kahkaha Terapisi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1378-1379

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Komorbidite Düzeylerinin Bakım Bağımlılığına Etkisi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.114

Çağımızın Hastalığı: Sevgisizlik

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018

Tarihin Salgın Hastalıkları Yerini Yeni Bir Korkuya Bıraktı: Sağlıksız Yaşlanma

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018

Immigration and the Elderly

1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2017

Yoğun Bakım Hastalarında Terapötik Dokunmanın Konfor Düzeyine Etkisi

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 27 March 2016, pp.1

Yoğun Bakımda Kritik Hastalık ve Yaşlılık

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 27 March 2016, pp.1

Yoğun Bakım hastalarında Terapötik Dokunmanın Konfor Düzeyine Etkisi

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Magosa, Cyprus (Kktc), 24 - 27 March 2016, pp.122

Onkoloji Hastalarında Konfor

17. İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.1

Hemodiyaliz Tedavisinde Ailelerin Bakım Yükü

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-I, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.240

Hemodiyaliz Hastalarında Bakım Yükü

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 11 - 14 May 2015, pp.1

Yoğun Bakım Hastalarında Konfor

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği, Trabzon, Turkey, 22 - 24 October 2014, pp.1

Books & Book Chapters

Ekstravazasyon ve Hemşirelik Bakımı

in: Palyatif Bakım ve Tıp, Akçakaya, A., Editor, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.241-246, 2019

Alopesi ve Hemşirelik Bakımı

in: Palyatif Bakım ve Tıp., Akçakaya, A., Editor, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.236-240, 2019

Göçün Sağlığı Koruma ve Geliştirme Üzerine Etkileri

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC., Editor, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Ankara, pp.253-274, 2016

Other Publications