Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-3

  Katılımcı

  Giresun, Türkiye

 • 2019 Hemşirelikte Liderlik Sempozyumu-2

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2019 3. Uluslararası kadın ve çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2019 3. Uluslarası Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2018 1. Uluslararası İnovasyon Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 1. Uluslararası Hemşirelik ve Inovasyon Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 1. Uluslarası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar kongresi

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2018 1. uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2018 III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2018 VIII EDUHEM

  Katılımcı

  Almeria, İspanya

 • 2018 3. Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Giresun, Türkiye

 • 2018 2. Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 2. Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 Gebelik ve Doğum Süreci

  Katılımcı

  Gümüşhane, Türkiye

 • 2016 8. Uluslararası İş Sağlığı Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 VI EDUHEM

  Katılımcı

  Almeria, İspanya

 • 2016 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ebe ve Hemşirelerin Yeri ve Önemi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2016 1. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi kongresi

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2016 1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2015 Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı Sempozyumu 1

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Toplantısı

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Kanser Beslenme Eğitim Programı

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Cerrahi ve ameliyat hemşireliği-4

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Cerrahi ve Ameliyathane hemşireliği-4

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 13. Ulusal Hemşirelik öğrencileri kongresi

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 13. UHOK

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 17. Ulusal Halk sağlığı Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2014 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 1.KTÜ Farabi Hastanesi Hemşirelik Günleri Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi I. Hemşirelik Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Karadeniz yenidoğan ve kadın doğum hemşireliği kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 1.KTÜ Farabi Hastanesi Hemşirelik Günleri 1.Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Cerrahi ve Ameliyat Hemşireliği Günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Tübitak Ekual ve Taylor& Francis Group Eğitim Seminer

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Aile Hekimliği Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 8. Hemşirelik Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 KTÜ-HAHUM Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 İlk ve Acil Yardım Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hemşireliği Güçlendirme Günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hemşireliği Güçlendirme Günleri I

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hemşirelikte Liderliği Güçlendirme Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hemşirelikte Liderliği Güçlendirme Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Katılımlı Hemşirelikte Liderlik Workshop programı

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Günleri -1

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 4. Ulusal Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 14. Ulusal halk Sağlığı Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Sağlık insan gücü yönüyle hemşirelik, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Yenidoğan Hemşireliği Günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 Bilimsel Makale Yazılım Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2010 Temel İlk Yardım ve Eğitimi Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2010 Hemşirelikte Etik Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2009 Neonatal Resüsitasyon Program Uygulayıcı Sertifikası

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2009 Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2009 Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2008 Bilimsel Araştırma-yayın etiği ve Etik Kurallar Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Üreme Sağlığı Sertifikalı Eğitim Programı

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 Cerrahi Hemşireliği Günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 Cinsel sağlık üreme sağlığı mezuniyet öncesi eğitim kapasitesini güçlendirme

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Pediatri Günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2006 Yoğun Bakım Hemşireliği Günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2004 2.UlusalYoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2004 Who-University of Groningen

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2002 Sağlıklı toplum ve aileler için ebelik lisans müfredatlarının güncelleştirilmesi

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2002 Temel epidemiyoloji ve Biyoistatistik kursu,

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2000 Sağlık Yüksekokullarında eğitimin geleceği sempozyumu

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 1996 KTÜ Tıp Günleri Kongresi,

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 1994 Sigma Thae Tau İnternational Nursing Sertifika programı

  Katılımcı

  Texas, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1993 Clinical Speciality of Community Health Nursing

  Katılımcı

  Texas, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1991 Public Health Service Centers for Disease Control Sertifika programı

  Katılımcı

  Texas, Amerika Birleşik Devletleri

Ödüller

 • Nisan 2018 Sözel sunum 3. Ödülü

  2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

 • Ekim 2017 Sözel sunum 3. ödülü

  ICOBNE

 • Mayıs 2015 Poster birincilik ödülü

  Aile Temelli Yaklaşım Sempozyum Bilimsel Kurulu

 • Ocak 1992 Health Resources and services administration, support from School of Nursing

  Texas Tech University

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 20

h-indeksi (WOS): 2