Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demographic characteristics, clinical findings and functional status in patients with fibromyalgia syndrome

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, sa.7, ss.1043-1047, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Interventions by Hospital Nurses for the Spiritual Needs of Patients in the Eastern Black Sea Region of Turkey

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.21, sa.5, ss.624-631, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nurses' interventions to reduce unwanted noise

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, sa.1, ss.112-114, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genitourinary infection prevalence among women who used an intrauterine device or oral contraceptives

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.288, sa.4, ss.911-916, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Knowledge of Turkish Mothers with Children in the 0-13 Age Group about Cancer Symptoms

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, sa.2, ss.1031-1035, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effects of Sleep and Touch Therapy on Symptoms of Fibromyalgia and Depression

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.41, sa.11, ss.44-53, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of Home Education on Levels of Perceived Social Support for Caregivers of Cancer Patients

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.13, sa.6, ss.2453-2458, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

65 Yaş ve Üstü Kişilerde Kronik Konstipasyonun Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.71-79, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of the Changes Experienced by the Parents of Children with Cancer

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.1, ss.448-456, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI VE AĞIZ BAKIM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.29, sa.1, ss.15-23, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk ve Ortaokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Sosyodemografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: İlçe Örneği

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.119-131, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0-2 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynlerin aşılar hakkındaki düşünceleri

Cukurova Medical Journal, cilt.44, ss.156-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dorothea Elizabeth Orem’xxin öz bakım teorisine göre konjestif kalp yetmezliği olan hastanın hemşirelik bakım planı

Gümüşhane Üniversitesi sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.333-342, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of using lavender wipes pillows of sleep problems in menopause

Social Behavioural Sciences, ss.409-414, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

göç ve yaşlı

türkiye kilinikleri dergisi, cilt.4, sa.3, ss.53-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kathryn Eleaın Barnard’ın Ebeveyn Çocuk Etkileşim Modeli ile Down Sendromlu Bir Çocuğa Hemşirelik Bakımı

Sürekli Eğitim Tıp Dergisi, cilt.27, ss.441-446, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betty Neuman Sistem Modeli

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.27, sa.6, ss.434-440, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CASE WITH DOWN SYNDROME AND NURSING MODEL BASED ON ACTIVITIES OF LIVING

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATIOn, cilt.15, sa.15, ss.103-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kathryn Eleaın Barnard’ın Ebeveyn Çocuk Etkileşim Modeli ileDown Sendromlu Bir Çocuğa Hemşirelik Bakımı

Journal of Continuing Medical Education, cilt.27, sa.6, ss.441-446, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REVIEWING NURSING STUDIES BASED ON ACTIVITIES OF LIVING MODELS IN TURKIYE

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, cilt.15, ss.63-67, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evde Yatağa Bağımlı Yaşayan Bilinçli Hastalarda Yalnızlık

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.5, ss.360-366, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of mobbing in workplace on professional self-esteem of nurses

INTERNATİONAL JOURNAL OF CARİNG SCIENCES, cilt.2, sa.11, ss.1241-1246, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE DETERMINATION OF THE CARE BEHAVIOURS OFNURSES AND ITS EVALUATION BY PATIENTS

The Malaysian Journal of Nursing, cilt.9, sa.3, ss.61-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The determination of the cara behaviours of nurses and ıts evaluation by patients

The Malaysian Journal of Nursing, cilt.9, sa.3, ss.61-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determınatıon Of The Care Behavıours Of Nurses And Its Evaluatıon By Patıents

The Malaysian Journal of Nursing, cilt.9, sa.3, ss.61-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

health literacy status of the patients’xx ınformal caregivers turkey Example

journal of nursing and healthcare management, cilt.1, sa.1, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

JOB SATISFACTION LEVELS OF NURSES WORKING AT PUBLIC HOSPITALS

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, cilt.3, ss.242-253, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

JOB SATISFACTION LEVELS OF NURSES WORKING AT PUBLIC HOSPITALS

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, cilt.3, sa.2, ss.242-253, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of Student Centered Effective Learning Strategies in Clinical Practices in Nursing Education

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, sa.2, ss.310-316, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ıdentıfication of urınary ıncontinance ın people aged 65 and over: A turkey sample

Belıtung nursing journal, cilt.3, sa.6, ss.636-644, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neuman açık sistemler modeline göre bir vaka değerlendirmesi çalışması

GÜMÜŞHANE SAĞLIK Bİ,LİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, sa.4, ss.326329, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Onkoloji Kliniğindeki Deneyimleri: Niteliksel Çalışma

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.8-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Student Centered Effective Learning Strategies in Clinical Practices in Nursing Education

New Trends and Issues Proceeding on Humanities and Social Sciences, cilt.4, sa.2, ss.317-323, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Academician's Attitudes Towards Honor

Procedia-Social and Behavioral Sciences, sa.237, ss.274-280, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of training activities given toward risk factors

Gümüşhane üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, cilt.6, sa.3, ss.92-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

academician’xxs attitudes towards honor

procedia-social and behavioral sciences, cilt.237, ss.274-280, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Olgu: Akut Miyokard İnfartüsünde NANDA Tanıları ve NIC Girişimleri İle Hemşirelik Bakımı

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.50-55, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Job Satisfaction Levels of Nurses Working in Public Hospitals

International Journal of Medical and Health Sciences, cilt.3, sa.5, ss.2748, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

ACU Sağlık Bil Derg, cilt.4, ss.189-201, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastanelerde İşe Yeni BaşlayanHemşirelerin Sorunları

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.189-201, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hastanelerde işe yeni başlayan hemşirelerin sorunları

ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case: NANDA dıagnoses and NIC ınterventıons wıth nursıng care ın acute myocardial infarction

Balıkesır Health Sciences Journal, cilt.5, sa.3, ss.138-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir olgu: Akut miyokard infartüsünde NANDA tanıları ve NIC girişimleri ile hemşirelik bakımı

Balıkesir sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes towards the holistic Complementary and Alternative Medicine: Midwifes working in the family health care in Turkey.

Scholars Journal of Applied Medical Sciences, cilt.3, ss.261-266, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

To Determine the Effects of Bruxism on School Success of 7-12-years-old Children

Oral Health and Dental Management, cilt.13, sa.4, ss.921-927, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. To determine the effects of Bruxism on School Success of 7-12 years old children.

Journal of oral health and dental management, cilt.13, sa.4, ss.921-927, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Implementation in Children 10-14 Age Group of Problem Solving Inventory

AF Preventive Medicine Bulletin, sa.12, ss.545-552, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Opinion Of Nurse Academicians On Leadership

Procedia - Social and Behavioral Sciences, sa.93, ss.560-564, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanımı konusunda ebeveynlerin bilgi, tutum ve davranışları: Zonguldak örneği.

International Journal of Human Sciences [IJHS], sa.10, ss.181-189, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanserli Çocukların rehabilitasyonunda egzersizin yeri

EJOVAC, sa.1, ss.82-88, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adolescent Marriage and Pregnancy: Sample of Eastern Black Sea,

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.4, ss.128-131, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir grup yaşlının ilaç kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları.

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, sa.11, ss.1-9, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bireylerin evsel katık yönetimine ilişkin bilgi ve davranışları.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.217-137, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sigara içen üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.1, ss.179-188, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vitiligo

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, sa.11, ss.41-51, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir grup yaşlının ilaç kullanımı ile ilgili bilgi tutum ve davranışları Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, sa.1, ss.1-9, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarında hijyenik alışkanlıklarla ilgili risk faktörleri

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, sa.4, ss.52-58, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon Yöresinde Anne Sütü Verme Alışkanlığının Eğitim Durumu ile İlişkisi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, sa.13, ss.13-18, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, İtalya, 11 Haziran 2020 - 15 Temmuz 2016, cilt.3, sa.9, ss.1

hemodiyaliz tedavisi alan hastaların evde bakım vericilerine verilenn eğitimin bakım yüküne ve hastaların yaşam kalitesine etkisi

5. ulusal ve 1. uluslararası temel hemşirelik bakım kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.133

Hastane ve evde lohusalık dönemindeki annenin konfor durumlarının değerlendirilmesi

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 Mayıs 2019, ss.409-412

ilk ve orta okul öğrencilerinin akran zorbalığının sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirilmesi

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 Mayıs 2019, ss.423-429

Hastane ve evde lohusalık dönemindeki annelerin konfor durumlarının değerlendirilmesi

3. uluslararası Kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, 18 - 19 Nisan 2019

Yaşlılarda Kuru Göz Sıklığını Etkileyen Faktörler: Huzurevi Örneği

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019, ss.548

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Ağız Sağlığı ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.419-421

İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Akran Zorbalığının Sosyodemografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.423-429

YOKSULLUĞUN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNDE HEMŞİRENİN ROL VESORUMLULUKLARI

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 Kasım 2018

PENDER’İN SAĞLIĞI GELİŞTİRME MODELİ

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.856-861

DİABETES MELLİTÜS TANILI HASTADA MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONDİYABETİK AYAK BAKIMI: FAYE GLENN ABDELLAH 21 HEMŞİRELİK SORUNU

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.699-705

15-49 yaş kadınlarda hepatit b aşılanma prevelansı

1. uluslarası hemşirelik ve inovasyon kongresi, 14 - 15 Aralık 2018

ÇOCUKLARDA İHMAL EDİLEN SAĞLIK HAKKI: AŞILAMA

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 Kasım 2018

Trabzon İl Merkezinde Bulunan Aile Hekimliklerine Bağlı 15-49 Yaş Kadınlarda Hepatit B Aşılanma Prevelansı

1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2018, ss.179-183

Kalp Yetmezliğinde Hemşirenin Yardım Sanatı : Ernestine Wiedenbach'ın Kuralcı Teorisine Göre Hazırlanmış Olgu Sunumu

1. İnternational İnternal Medicine Nursing Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.744-749

FLORENCE NİGHTİNGALE’İN ÇEVRE TEORİSİNE GÖRE YOĞUN BAKIM HASTASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.28-29

Kalp yetmezliğinde hemşirenin yardım sanatı: Ernestine Wiedenbach'in kuralcı teorisine göre hazırlanmış olgu sunumu

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.744-749

Florence Nightingale'in Çevre Teorisine Göre Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

1. İnternational İnternal Medicine Nursing Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.683-689

psikiyatri klinikleri, hemşireler ve ilaç uygulamaları

1. uluslararası hemşirelik ve inovasyon kongresi, 14 - 16 Kasım 2018

Çocuklarda İhmal Edilen Sağlık Hakkı: Aşılama

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.592-594

Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.546-547

Toplum Sorunu Olarak Erken Evlilikler ve Adelösan Gebeliklerin Anne Sağlığı Açısından Zararları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.544-545

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Annelerinin Paraziterhastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.604-606

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, sa.1

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN SORUNLARI

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

İnternet Bağımlılığı Çıkmazı

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri", 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.34

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, ss.96

Göçmen Çocukların Sorunları

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, ss.59

Toplum Tarafından Görmezden Gelinen Çocuk İstismar Şekli: Duygusal İstismar

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, ss.99

An evaluation of the effect of using levander wipes during the day and levander pillows at night on sleep problems in the women with menopause

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD, 20 - 22 Haziran 2018

An evaluation of stress perceptions of undergraduate nursing students according to some sociodemographic features

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD, 20 - 22 Haziran 2018

The identification of the problems about medications encountered by the nurses working in psychiatry clinics

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD, 20 - 22 Haziran 2018

An evaluation of stress perception og undergraduated nursing students according to some sociodemograohic features

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an turkey experience

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018

An Evaluatıon of Stress Perceptıons of Undergraduate Nursıng Students Accordıng to Some Socıodemographıc Features

VIII International Conference on İntercultural Education and International Conference on Transcultural Health: The Value of Educatıon and Health for A Global,Transcultural World [EDUHEM2018], Almería, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018

Effects of a Sexual and Reproductive Health Education in University Youth:An Turkey Experience

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018, ss.1

An Evaluation of Stress Perceptions of Undergraduate Nursing Studends Regarding to some Sociodemographic Features

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018, ss.2

An evaluation of the effect of using levander wipes during the day and levander pillows at night on sleep problems in the women with menopause

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an Turkey experience

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018, ss.1

0-2 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Ağız ve Diş Sağlığının Yaşlılıktaki Önemi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Aşı Karşıtlığı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Kadınlarda Kültürel Yoksulluk

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Göç ve Yaşlı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018, ss.334

Doğum Memnuniyet Ölçeğini Revize Formunun Türk Toplumuna Uyarlanması

1. Uluslar arası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.4

Gebelikte kadının beden algısının ve eşlerin cinsel fonksiyonunun incelenmesi

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, cilt.114

nursing care of a patient with stomach malign neoplasm according to fitzpatrick2s rhythm theory case report

2. uluslararası türk ameliyATHANE VE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2 - 05 Kasım 2017

Joyce J. Fıtzpatrick and a life perspective the rhythm model

2. uluslararası türk ameliyathane ve cerrahi hemşireliğ kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, sa.116, ss.691

Yaşlı Hastalara Bakım Veren Kadınlarda Tanrı Algısıyla Bakım Yükü Arasındakı İlişkinin İncelenmesi.

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2017

Determination of Care Behaviours of Nurses and its Evaluation By Patients

İnternational Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, ss.37

IDENTIFICATION OF URINARY INCONTINENCE IN PEOPLE AGED 65 AND OVER: A TURKEY SAMPLE

ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 12 - 13 Ekim 2017

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI BAKIM YÖNETİMİ

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI BAKIM YÖNETİMİ, 16 Mayıs 2017

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Rome, İtalya, 15 - 17 Mayıs 2017, cilt.3, sa.9, ss.1-2

evaluatıon rısk factors of workers before and after education

4.th world conference on health sciences, 28 - 30 Nisan 2017

TRANSCULTURAL NURSING WITH LEININGER

INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, 16 - 18 Mart 2017

Transcultural Nursing With Leininger

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF NURSING, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017, ss.41

Transcultural Nursing With Leninger

İnternational Conference on Nursing, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017, ss.41

joyce j fitzpatrıck and a life perspective the rhythm model

10. 2. uluslararası türk ameliyathane ve cerrahi hemşireliği kongresi, 2 Kasım - 05 Ocak 2017

Evaluation of the Life Quality of Workers In A Cement Factory

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, cilt.237, ss.1462-1467 identifier

The Relationship between Types of Bullying experienced by Primary School Students and Their Anxiety, State-Trait, Self-Esteem And Certain Socio-Demographic Characteristics

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, cilt.237, ss.398-404 identifier

Investigation OfInternet Promotion /Ad OfInvitro Fertilization (Ivf) Application Centers In Turkey In Terms OfEthics

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Ekim 2016, ss.45-46

Leadership Power Type Perceptions And Preferences Of Health Staff Working At Primary Healthcare Center: A Case Study In Turkey '

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Ekim 2016, ss.45-46

Investigating Unplanned Applications and Admissions to Hospitals of Children with Cancer

ICNH 2016 : 18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, İtalya, 15 - 16 Eylül 2016, cilt.3, sa.9, ss.1

The Communicational Behaviors of the Nurses Towards 'Crying Patient'

18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, İtalya, 15 - 16 Eylül 2016, cilt.3, sa.9, ss.66

Experiences of the adolescents wity type1 diabetes.

Research and Evaluation in intercultural Education, Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016

Revıew Of Qualıty Of Lıfe Among Works Who Worked At A Cementplant

VII Internatıonal Conference On Intercultural Educatıon:Educatıon, Health And Ict From Transculturel Perspective, Almería, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016

Academician’s attitudes towards honor.

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, ss.274-280

The Relationship Between Types of Bullying Experienced by Primary School Students and Their Anxiety, State-trait, Self-esteem and Certain Socio-Demographic Characteristics in Turkey

7. İnternational Conference on Intercultural Education ''Education, Health and ICTS from a Transcultural Perspective, Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, ss.398-404

REVIEW OF QUALITY OF LIFE AMONG WORKS WHO WORKED AT A CEMENTPLANT

VII İNTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERCULTURAL EDUCATION:EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM TRANSCULTUREL PERSPECTİVE, Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, ss.61

Academician’xxs attitudes towards honor

VII Internatıonal Conference on Intercultural Educatıon: Educatıon, Health and ICT from a Transcultural Perspectıve, Almería, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, cilt.13

Job Satisfaction Levels of Nurses Working in Public Hospital

World Academy of Science, Engineering and Technology, 23 - 24 Mayıs 2016

Job Satisfaction Levels of Nurses Working in Public Hospitals

ICNM 2016 : 18th International Conference on Nursing Managemen, London, İngiltere, 23 - 24 Mayıs 2016

“Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık İlişkisi”

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016, ss.303

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyon İlişkisi

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.286

WHY DO YOUTH APPLY TO YOUTH COUNSELLİNG AND HEALTH CENTERS

1. ULUSLARARSI KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 15 Nisan 2016

WHY DO YOUTH APPLY TO YOUTH COUNSELLING AND HEALTH CENTERS?

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.43-44

"İnsan, Tek Olma ve Çevre Bütünlüğü Yaklaşımında Rogers Kuram

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2015, ss.292-293

Johnson Davranışsal Sistem Modeli ile Aileye Yaklaşım.

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.251-252

insan tek olma ve çevre bütünlüğü yaklaşımında Rogers kuramı

Aile Temelli Yaklaşım 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.292

Bakım ve Hemşirelik

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.261-262

Ritm Modeli ile Yaşama Yeni Bir Bakış

HEMŞİRELİKTE AİLE TEMELLİ YAKLAŞIM SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.268

İlk ve orta okul öğrencilerinde akran zorbalığının sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirilmesi

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.423-426

Imogene King'in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Imogene Kıng'in amaca ulaşma teorisi

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Imogene Kıng’in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Yaşam Aktiviteleri Modelinin Aile Sağlığına Yönelik Kullanımı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.266

Roy'un Kuramının Aile Yaklaşımında Kullanımı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.284

Myra Estrin Levine ve Koruma Modeli

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.271

Hemşirelik Bakımı ve Aktiviteleri

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.263

Huzurevinde yaşayan yaşlıların ağız sağlığı ve ağız bakım alışkanlıklarının değerlendirilmesi

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 Mayıs 2015 - 15 Aralık 2018, ss.419-421

Hemşirelerin yaşlılık ve yaşlı bakımına ilişkin görüşleri ve tutumları

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.389-391

Fitzpatrick'in ritm modeli ile yaşama yeni bir bakış

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.268-269

Hastanelerde işe başlayan hemşirelerin sorunları

13. Ulusal Hemşirelik öğrencileri kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.1

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.104

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.104

Bakım profesyonellerinin yörüngesindeki mıknatıs hastaneler

13. Ulusal Hemşirelik öğrencileri kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.1

The Difficulties Encountered in Hospital Practices of Nursing Students.

İnternational Congress Exhibition on Current Trends on Science Tecnology Education., 24 - 27 Nisan 2014

Prematüre bebeği olan annelerin anksiyete düzeylerinin sorun çözme becerilerine etkisi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi,, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.1

Çocuğun gelişiminde babanın rolü

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.1

Çocuklarda sanat terapisi

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.1

1 12 arası bebeklerde pamukçuk enfeksiyonu ve annelerin tedaviye yönelik kullandıkları geleneksel yaklaşımlar

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013, ss.13-16

1-12 arası bebeklerde pamukçuk enfeksiyonu ve annelerin tedaviye yönelik kullandıkları geleneksel yaklaş

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013, ss.1

Adölesan Evlilik ve Gebelik: Türkiye Örneği

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongres, Sakarya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013, ss.1

Kolik tanısı almış 1-4 aylık bebekleri olan 25 yaş altı ve 35 yaş üstü annelerin bağlanma olgusu

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013, ss.1

6-13 yaş grubu çocukların bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyinin değerlendirilmesi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013, ss.1

Opinions of nurse academicians on leadership

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, cilt.93, ss.560-564 identifier

Rahim İçi Araç ve Oral Kontraseptif Kullanan Kadınlarda Genito-Üriner Enfeksiyon Sıklığı

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2012 - 07 Kasım 2015, ss.381

Opinions of Nurse Academicians on Leadership

3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Belçika, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, ss.21

Akademisyenler kendilerini lider hissediyorlar mı

Hemşireliği Güçlendirme Günleri, Trabzon, Türkiye, 21 Haziran 2012, ss.2

0-13 yaş grubu çocukları olan annelerin çocuklarda kanser belirtilerini bilme durumunun analizi

XVII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,, Bolu, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2012, ss.187-189

4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu,

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı, depresyon ve yalnızlığı değerlendirilmesi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2012, ss.31

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı depresyon ve yalnızlığı değerlendirilmesi

4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2012, ss.31

Bir grup üniversite öğrencisi ve sigara

II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.136

Bir grup yaşlının ilaç kullanımı ile ilgili düşünceleri

II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.138

. KTÜ Sağlık Yüksek Okullarında önlisans eğitimine devam ederken lisans hakkı tanınan öğrencilerinin okullarıyla ilgili düşünceleri

2000’li Yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 15 Haziran 2010 - 17 Haziran 2000, ss.8

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek ve Yalnızlık Duygularının Değerlendirilmesi

9. Uluslararası Katılımlı- Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi.Fethiye, Fethiye, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010

Sağlık Ocağına başvuran kadınlarda baş ağrısının lokalizasyonu ve ağrının süresi

9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongres, Manisa, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010, ss.194

Sağlık Ocağına başvuran 19-30 yaş arası evli olmayan bayanların akraba evliliklerine bakışları

.Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Manisa, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010, ss.189

. İşitme engelli çocuğa sahip ailelerin algıladıkları sosyal destek ve depresyon düzeyleri.

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.161

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinim Organ Bağışı Hakkındaki Düşünceleri

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.88

Bir Grup Üniversite Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim İle İlgili Düşünceleri

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Bir grup üniversite öğrencilerinin lisansüstü eğitim ile ilgili düşünceleri

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.151

Trabzon 4 nolu sağlık ocağı bölgesinde ailelerin sünnet ile ilgili bilgi ve tutumları.

Uluslararası Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009, ss.96

Lisede okuyan bir grup kız öğrencinin premenstrual sendrom durumuna yaklaşımları.

Uluslaraarası Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009, ss.163

Karadeniz Teknik Üniversitesinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin problemlerinin analizi

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007, ss.179

Trabzon 2 nolu sağlık ocağı bölgesinde aile planlaması kullanma durumunu değerlendirilmesi

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007, ss.174

Trabzon il merkezinde adölesan evlilik ve adölesan gebelik

V. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 1996, ss.90

Kitap & Kitap Bölümleri

YAŞLI BİREYLER İÇİN EVDE BAKIM MODELİNİNKULLANIMI

SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ -1, Ulutaşdemir Nilgün, Editör, İKSAD YAYINEVİ, Trabzon, ss.169-190, 2020

ŞİDDET VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ - 2, Ulutaşdemir Nilgün, Editör, İKSAD YAYINEVİ, Trabzon, ss.161-196, 2020

Yaşlıda Darp

Acil Hasta Bakımı III, Çağla Yiğitbaş, Sema Kuğuoğlu, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.362-370, 2019

Caregiver Burden and Responsibilities for Nurses to Reduce Burnout

Caregiving and Home Care, Mukadder Mollaoglu, Editör, Intechopen, Online, ss.17-42, 2018

Caregiver Burden and Responsibilities for Nurses to Reduce Burnout

Caregiving and Home Care, Mukadder Mollaoglu, Editör, Intechopen, Online, ss.17-42, 2018

güvenli annelik

normal doğum ve sonrası dönem, kıymey yeşilçiçek çalık fatma çoşar çetin, Editör, istanbul tıp kitapevi, ss.459-471, 2018

Yaşlılıkta kullanılan sağlık ile ilgili geronteknolojik ürünlerde güncel yaklaşımlar

Hemşirelik ve inovasyon, ümran sevil, özlem demirel bozkurt, Editör, kültür bakanlığı, 2018

Toplum sağlığını koruma ve geliştirme

yaşam boyu sağlığı geliştirme, Behice Erci, Dilek Kılıç, Derya Adıbelli, Editör, Nobel, Elazığ, ss.51-65, 2018

GÖÇ VE YAŞLI

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği - Özel Konular Göç ve Göçmen Sağlığı, İlknur AYDIN AVCI, Editör, türkiye klinikleri, 2018

Caregiver Burden and Responsibilities for Nurses to Reduce Burnout

CAREGIVING AND MOST COMMON DISEASES IN HOME HEALTH CARE, , Editör, INTECH OPEN, 2018

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Çevrenin Önemi

Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ, Editör, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Ankara, ss.199-231, 2016

Sağlığı koruma ve geliştirmede çevrenin önemi

sağlığı koruma ve geliştirme, birsel canan demirbağ, Editör, göktuğ, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ, B.C., Editör, Göktuğ Yayıncılık, Amasya, ss.149-182, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Çevrenin Önemi

Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Birsel Canan Demirbağ, Editör, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, Ankara, ss.199-231, 2016

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı

Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, 2015

Sağlıkta Dönüşüm Programında Aile Sağlığı Elemanının Yeri

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Kuğuoğlu S, Demirbağ B.C., Editör, Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.387-399, 2015

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMINDA AİLE SAĞLIĞI ELEMANI

AİLE TEMELLİ SAĞLIK YAKLAŞIMI, SEMA KUĞUOĞLU, BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.386-398, 2015

Breastfeeding after a ceserean delivery

Ceserean delivery, Salim R, Editör, Intech Open Acsess Publisher, Rijeka, ss.121-160, 2012

Breastfeeding after a ceserean deliver

Ceserean delivery, Salim R, Eds, Editör, Intech open acsess Publisher, New York, ss.121-160, 2012