Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.88-89

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

Işık ve Gölgeden Mekâna: KTU İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.245-261

Işık ve Gölgeden Mekana: KTÜ İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5.Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, vol.1, no.5, pp.245-259

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekan

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

İç Mekan Yüzey Tasarımlarında Yeni Arayışlar - Sanatsal Dışavurum; Ktü İç Mimarlık Bölümü Workshop Örneği

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.262-278

Işık Ve Gölgeden Mekana; Ktü İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.245-259

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, vol.-

İç Mimarlık Eğitimi Sahnesinde Sanatın Rolü: “Kinetik Sanat” Özelinde Bir İnceleme

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015, vol.., pp.85-99

İç Mimarlık Eğitimi Sahnesinde sanatın Rolü: “Kinetik Sanat” Özelinde Bir İnceleme

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.85-99

İç Mimarlık Eğitimi Sahnesinde Sanatın Rolü: “Kinetik Sanat” Özelinde Bir İnceleme

İç Mimarlık Eğitimi (İÇMEK) 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.85-99

The interaction between space design and computer technologies

3rd World Conference on Innovation and Computer Science (INSODE-2013), 26 - 28 April 2013, vol.4, pp.663-667

İç Mimarlık Eğitim Sürecinde Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma

İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2012, pp.101-107 Sustainable Development

The Effect of Environmental Factors on the Formation of Vernacular Houses in Eastern Black Sea Region in Turkey

ISVS-6, 6 th International seminar on Vernacular Settlements- Contemporary Vernacular Places, Processes and Manifestations, Fagamusta, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2012, no.1, pp.213-222

A research about creativity in design education

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1461-1464 identifier

Bilgisayar Destekli Tasarım Bağlamında Sanal Mekan Ve Gerçek Mekan Karşıtlığı

Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu 4T 2011: Tasarım, Teknoloji ve Deneyim Konferansı, İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2011

Books & Book Chapters

SÜRMENE –AKSU KÖYÜ

in: KIRSAL MİMARİ MİRASIN KORUNMASI: Geleneksel Sürmene - Aksu Evleri, Tülay Zorlu, Editor, Gece Akademi, pp.23-28, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

32

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals