Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Avrasya Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunması

 • Mart 2019 Akademik Kadroya Atama

  Samsun Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Atama

 • Şubat 2019 Akademik Kadroya Atama

  Trabzon Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Atama

 • Aralık 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Gümüşhane Üniversitesi

  Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tez Savunması

 • Ocak 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Tez

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Eylül 2015 Akademik Kadroya Atama

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Yeniden Atama

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Finansal oranların Hisse Senedi performansına Etkisi

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  2008 Küresel Finans Krizi Döneminde TCMB'nin Başvurduğu Yeni Para Politikası Araçlarının Etkinliğinin Analizi

 • Mayıs 2015 Akademik Kadroya Atama

  Artvin Çoruh Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mart 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ekim 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez

 • Mayıs 2014 Akademik Kadroya Atama

  Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Akademik Kadroya Atama

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2012 - 2014 Karadeniz Düşünce ve Araştırma Merkezi

  Başkan

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2018 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2018 Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2018 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2018 Global Journal of Economics and Business Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2018 Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Journal of Entrepreneurship and Innovation Management

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2017 Global Journal of Economics and Business Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Uluslararası İktisadi ve İdari incelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2017 Global Journal of Economics and Business Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Nisan 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ocak 2017 Journal of Accounting and Taxation

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 TÜBİTAK Projesi

 • Ekim 2016 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2016 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Haziran 2015 TÜBİTAK Projesi

 • Şubat 2015 Journal of Economics, Finance and Accounting

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2014 Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2014 BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2013 Business and Economics Research Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2012 International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2016 - 2017 TÜBİTAK

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye