Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Political Identity Definition on Islamic Finance Perception in Turkey

Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.8, ss.52-60, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal Okuryazarlık: Din Adamlarına Yönelik Bir Araştırma

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.21-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financing Renewable Energy Projects: An Empirical Analysis for Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, sa.6, ss.180-185, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İşçilerde Finansal Okuryazarlık: Finansal Bilgi, Tutum ve Davranış Eksenli Bir Araştırma

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.61-71, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Davranışsal Kurumsal Finans Ekseninde Kurumsal Finansal kararlar: Bir Literatür Değerlendirmesi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, sa.20, ss.33-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financing renewable energy projects: An empirical analysis for Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, sa.6, ss.180-185, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Yönetici İyimserliğinin Kurumsal Yatırım Kararları Üzerindeki Etkileri: Turizm Sektörü Örneği

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, sa.77, ss.177-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin’xxden Yapılan İthalatın Türkiye’xxdeki Firmaların Performansına Etkisi

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.28, sa.82, ss.1-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, sa.14, ss.297-317, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Application About Determining Exchange Investment Strategy Using Grey System Theory And Game Theory

Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.6, sa.12, ss.73-80, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çin'den Yapılan İthalatın Türkiye'deki Firmaların Performansına Etkisi

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, sa.82, ss.1-41, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam ve Girişimcilik: Girişimci Adayları Üzerine Bir Araştırma

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.12, ss.33-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.54, sa.630, ss.75-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial Literacy Index

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, cilt.3, sa.2, ss.33-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halka Arz Olan Firmaların Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.9, sa.18, ss.157-166, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.87-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.9, ss.71-93, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.31-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.9, ss.71-93, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Manipülasyonu ve Firma Performansı İlişkisi: İMKB Uygulaması

EGE AKADEMİK BAKIŞ, cilt.13, sa.1, ss.43-52, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noninterest (Nonprofit) Income and Financial Performance at Turkish Commercial and Participation Banks

International Business Research, cilt.6, sa.1, ss.106-117, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Investment Bank Reputation Matter? The Influence of High Reputable Investment Banks on Stock Performance

Journal of Money, Investment and Banking, sa.25, ss.21-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Accuracy of Price-Earnings Ratio and Discounted Cash Flow Methods in Predicting the Offer Price of IPO Stocks

International Research Journal of Finance and Economics, sa.97, ss.23-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.365-387, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001 Finansal Krizinin Halka Arz Piyasalarında Yatırım Bankası ve Denetim Firması İtibar Algılamasına Etkisi: İMKB Örneği

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.47, sa.550, ss.79-91, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Accuracy of Earnings Forecasts Disclosed in IPO Prospectuses: The Case of Turkish IPO Companies

METU Studies in Development, sa.37, ss.221-245, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Auditing firm Reputation and the Post-Issue Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Turkish IPO Firms

Investment Management and Financial Innovations, cilt.6, sa.3, ss.212-230, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici-Sahiplik Düzeyinin Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Üzerine Etkisi:İMKB Örneği,Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.101-120, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.17, sa.1, ss.101-120, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlk Halka Arzlar Üzerine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Teori ve Pratiğe Yönelik Bir Araştırma

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.46, sa.529, ss.33-50, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Auditing Firm Reputation and the Post-IPO Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Turkish IPO Firms

Investment Management and Financial Innovations, cilt.6, sa.3, ss.212-229, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici-Sahiplik Düzeyinin Düşük Fiyatlandırma ve Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansına Etkisi: İMKB Örneği

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.101-120, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bankalarda İlişkisel Bağ Stratejilerinin Müşteri Sadakatine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.291-308, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetici Sahiplik Düzeyinin Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Üzerine Etkisi İMKB Örneği

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.101-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denetim Firması İtibarı, Düşük Fiyatlandırma ve İlk Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı: İMKB Uygulaması

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.51-74, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.40, ss.84-95, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Post-Issue Operating Performance of IPOs in an Emerging Market: Evidence from Istanbul Stock Exchange

Investment Management and Financial Innovations, cilt.5, sa.4, ss.50-62, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk Sermayesi Destekli Girişimlerin Fiyatlandırılması ve Fiyatlandırmada Kullanılan İskonto Oranı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.275-297, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Failure Recovery Strategies on Customer Behaviours Via Complainants

Banks and Banks Systems, cilt.2, sa.3, ss.173-198, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Image and Advertising Efficiency on Customer Loyalty and Antecendents of Loyalty: Turkish Banks Sample

International Research Journal of Banks and Bank Systems, cilt.2, sa.1, ss.56-78, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Image and Advertising Effıciency on Customer Loyalty and Antecendents of Loyalty: Turkish Banks Sample

Banks and Banks Systems, cilt.2, sa.1, ss.56-83, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endüstri 4.0 ve Bölgesel Kalkınma: Fırsatlar ve Tehditler

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 Kasım 2019

Para Politikası Uygulamaları ve Toplanan Fonlar İlişkisi: Katılım Bankaları Açısından Bir Analiz

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Girişimcilik Eğitiminin Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Katılım Bankalarının Rekabet Edebilirliği: Lojistik Regresyon Yöntemi İle Karşılaştırmalı Bir Analiz

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

Bankalarda Faiz Dışı Gelir ve Finansal Performans İlişkisi: Panel Veri Analizi Uygulaması

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

Katılım Bankalarının Finansal Erişime Etkisi: Türkiye Örneği

International Joint Conference on Islamic Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.77

Daha Bilgili, Daha Doğru: İslami Finans Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma

International Congress on Islamic Economics & Finance, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.1-22

Türkiye’deki Katılım Bankalarının Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri ile Analizi

International Congress on Islamic Economics & Finance, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.1-21

Aile İşletmelerinde Başarılı Bir Devir Sürecinin Planlanması: NEXT Projesi

5. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2012, ss.245-258

2001 Krizi Sonrası Türkiye de Hisse Senetleri ve Döviz Kuru İlişkisi

Üçüncü Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2008, ss.256-262

2001 Krizi Sonrası Türkiye’de Hisse Senetleri Fiyatları ve Döviz Kuru İlişkisi

The Tihrd Business and Economy International Workshop, Giresun, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2008, ss.256-262

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Para Vakıflarında Finansal Kontrol Aracı Olarak Muhasebe Defterleri: 1713 Yılı Trabzon Ahmet Paşa Vakfı Örneği

The Second Business and Economy International Workshop, Giresun, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2007, ss.286-299

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Ekonomisi ve Finansı

Celepler Basım Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2018

İslam Ekonomisinde Amaç: Mikroekonomi Uygulamaları Açısından Bir Değerlendirme

Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Kahyaoğlu, Sezer Bozkuş ve Zülfi Umut Özkara, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.0-15, 2018

Finansal Tablolar Analizi

Celepler Matbaacılık Basın Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2017

Katılım Bankacılığı

Banka ve Finansal Sistem, Hasan AYAYDIN-Savaş DURMUŞ, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.51-79, 2016

İhracatın Finansmanında Ticari banka Kredileri

Dış Ticaret Finansmanı, -, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, ss.1-15, 2013

Katılım Bankacılığında İki Yeni Finansal Teknik Önerisi: Mudaraba Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Fonları

Finansal Yenilik ve Açılımları İle Katılım Bankacılığı, Aydın YABANLI, Editör, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İstanbul, ss.11-75, 2009

Diğer Yayınlar