Dr.Öğr.Üyesi

MUHAMMET BERİGEL


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğ. Abd, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Abd, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINA UYUM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğ. Abd

2007

2007

Yüksek Lisans

WEB TABANLI İNGİLİZCE ÖĞRENME ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Abd

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

2013 - 2017

2013 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2011 - 2013

2011 - 2013

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2006 - 2011

2006 - 2011

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA

Lisans

Lisans

EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI

Lisans

Lisans

EĞİTİMDE BENZETİM UYGULAMALARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZAKTAN EĞİTİMDE PLANLAMA YÖNETİM VE PROGRAM GELİŞTİRME

Lisans

Lisans

MOBİL ÖĞRENME

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

A practice of e-learning platform in fostering professional development

Sözgün Z., Altinay Z., BERİGEL M. , Karal H., Altinay F.

Quality and Quantity, cilt.52, ss.79-92, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Levels of Interaction Provided by Online Distance Education Models

Alhih M., Ossiannilsson E., BERİGEL M.

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.13, ss.2733-2748, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

Exploring Pre Service Teachers Level Of Social Networking Sites Addictive Tendencies

BERİGEL M. , KOKOÇ M. , KARAL H.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.49, ss.215-228, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2012

2012

Exploring University Students' Level of Online Learning Acceptance

BERİGEL M. , KOKOÇ M. , KARAL H.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.49, ss.275-288, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2012

2012

Exploring University Students' Level Of Online Learning Acceptance

BERİGEL M. , Kokoc M. , Karalen H.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, ss.275-288, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Exploring Pre-Service Teachers' Level Of Social Networking Sites Addictive Tendencies

BERİGEL M. , Kokoc M. , Karal H.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, ss.215-228, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Distance Education Students Satisfaction Level: Structure of the Program, Interaction and Common Problems

Silbir L. , BERİGEL M. , Aksoy D.

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, cilt.8, ss.750-759, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Quality and Cost/Benefit Analysis of Distance Education: A Case Study at Karadeniz Technical University

BERİGEL M.

Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, cilt.1, ss.22-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Teacher’s professional development in Turkey: Distance education perspective

BERİGEL M.

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.21-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Adoption Process of Instructors to Online Roles

BERİGEL M. , KARAL H.

The Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, cilt.1, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

ADOPTION PROCESS OF INSTRUCTORS TO ONLINE ROLES

BERİGEL M. , KARAL H.

JOURNAL OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND TEACHER EDUCATION, cilt.2, no.2, ss.1-10, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Students' adoption of distance education environments: An action research of a Non-theis masters' program

BERİGEL M. , KARAL H.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, no.2, ss.135-145, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Students' Adoption of Distance Education Environments: An Action Research of a Non-Thesis Masters' Program

BERİGEL M. , KARAL H.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.135-145, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Eğitim fakültelerinin öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde etkin olarak kullanabilme yeterlilikleri üzerine etkileri ve çözüm önerileri

BERİGEL M. , KARAL H.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.60-66, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Endüstri 4.0 Kapsamında Akıllı Fabrikaların İncelenmesi

CALP M. H. , BERİGEL M. , BAHÇEKAPILI E.

5th International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

2018

2018

Uzaktan Eğitimde Çevrimdışı Sertifika Programları İçin Sistem Tasarımı

BERİGEL M. , CALP M. H. , BAHÇEKAPILI E.

5th International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

2018

2018

Uzaktan Eğitim Araçlarının Bilişim Derslerinin Öğrenimine Etkisi

BERİGEL M. , BAHÇEKAPILI E.

27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.2547-2552

2018

2018

Uzaktan Eğitim Araçlarının Bilişim Derslerinin Öğretimine Etkisi

BERİGEL M. , BAHÇEKAPILI E.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.2547-2552

2018

2018

Real-Time Processing of Big Data Streams: Lifecycle, Tools, Tasks, and Challenges<bold> </bold>

GÜRCAN F. , BERİGEL M.

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.284-289 identifier

2017

2017

Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin çevrimiçi ortam kavramına yönelik algıları

BERİGEL M. , YILDIZ M.

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

2017

2017

Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin eğitsel sosyal ağ ve uzaktan eğitim platformuna ilişkin görüşleri

YILDIZ M. , BERİGEL M.

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2017, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımı Algıları ve Kullanım Niyetlerinin Belirlenmesi

ŞİMŞEK A. , BERİGEL M. , ERÜMİT A. K.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2762-2763

2017

2017

Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin Edmodo deneyimlerinin incelenmesi

YILDIZ M. , BERİGEL M.

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

2017

2017

Üstün yetenekli öğrenciler için geliştirilen animasyon konulu bilgisayar alanı destek eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi

BERİGEL M. , ÖNGÖZ S. , AKSOY D. A.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK-ICES 2017), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.84-85

2016

2016

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları ve Teknopedagojik Yeterlikleri

ŞİMŞEK A. , ERÜMİT A. K. , BERİGEL M.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.19

2016

2016

Improving the Smart Board Skills of Prospective Teachers Through Smart Board Course : A Case Study

BERİGEL M. , ŞİMŞEK A. , ERÜMİT A. K.

3rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.121-122

2015

2015

INPROVING DISTANCE EDUCATION: PERSPECTIVE OF DISTANCE EDUCATION ORGANIZATION STAFF

BERİGEL M. , SOLAK BERİGEL D.

INTERNATIONAL INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND TEACHER EDUCATION, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, cilt.1, ss.74

2015

2015

TÜRKIYE’DE ÜNIVERSITELERDEKI UZAKTAN EĞITIM MERKEZLERININ FAALIYETLERI

KILIÇ A., BERİGEL M. , EMİROĞLU B. G.

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.1-7

2015

2015

Türkiye’de Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Faaliyetleri

KILIÇ A., BERİGEL M. , EMİROĞLU B. G.

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Türkiye, 20 Mayıs - 22 Aralık 2015, ss.59

2014

2014

Quality and Cost/Benefit Analysis of Distance Education: A Case Study at Karadeniz Technical University - Distance Education Research and Application Center

BERİGEL M.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLANARY RESEARCH ON EDUCATION, Milano, İtalya, 29 - 30 Kasım 2014, ss.1-7

2011

2011

Adoption Process Of Instructors To Online Roles

BERİGEL M. , KARAL H.

11. International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, ss.773-782

2007

2007

Web Tabanlı Yabancı Dil Eğitim Ortamlarının Müfredat Paralelinde Ingilizce Derslerinde Uygulanması Ve Sonuçları

KARAL H. , BERİGEL M.

1. Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.1628-1637

2007

2007

Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi

BAKİ A. , KÖSA T. , BERİGEL M.

7th International Educational Technology Conference, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007, cilt.1, ss.44-48

2007

2007

Prospective Mathematics Teachers’ Attitudes Towards Learning Mathematics with Technology

İPEK A. S. , BERİGEL M.

7th International Educational Technology Conference, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007, cilt.2, ss.27-30

2006

2006

Yabancı Dil Eğitim Ortamlarının Bilişim Ve Iletişim Teknolojileri Bıt Kullanarak Zenginleştirilmesi

KARAL H. , BERİGEL M.

Xı. Türkiye'de Internet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2006

2006

2006

Increasing Students Intereset Confidence And Ability On Mathematic Lessons Using Computer Simulations

KARAL H. , BERİGEL M.

6th International Educational Technology Conference, Kıbrıs, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, ss.1045-1049

2006

2006

Türkiye Deki Yabancı Dil Eğitimindeki Problemlere Alternatif Bir Çözüm Bilgisayar Destekli Etkilelşimli Sınıf Ortamında Yabancı Dil Öğretimi

KARAL H. , BERİGEL M.

6th International Educational Technology Conference, Kıbrıs, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, ss.1072-1076

2006

2006

Bilgisayar Ortamında Matematiksel Modellemeler Kullanarak Öğrencilerin Temel Matematiksel Becerilerinin Geliştirilmesi

İPEK A. S. , BERİGEL M.

6th International Educational Technology Conference,, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, cilt.1, ss.907-911

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Bilgisayar Bilimi Eğitiminde Kavram ve Kuramlar

ÇETİN İ., BERİGEL M.

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNMEDEN PROGRAMLAMAYA, Yasemin Gülbahar Çakmak, Editör, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, ss.101-131, 2017

2016

2016

The Problems and SupportServices in Web-BasedDistance Education:Expectations in Support Services

SARI A., ALTİNAY F., ALTINAY Z., SARI A., BERİGEL M. , EMİROĞLU B. G.

Handbook of Research on Engaging Digital Natives in Higher Education Settings, Margarida M. Pinheiro, Dora Simões, Editör, IGI Global, ss.362-373, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

JOURNAL OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND TEACHER EDUCATION

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2015

Kasım 2015

JOURNAL OF EDUCATION AND SPECIAL EDUCATION

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

The International Review of Research in Open and Distance Learning

SSCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Journal of Educational Technology & Society

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

JOURNAL OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND TEACHER EDUCATION

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

EĞİTİM VE BİLİM

SSCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

KKTC ENGELSİZ BİLİŞİM GÜNLERİ

Katılımcı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

2015

2015

3. INTERNATIONAL INSTRUCTIONAL TECHHNOLOGY AND TEACHER EDUCATION SYMPOSIOUM

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2014

2014

KKTC ENGELSİZ BİLİŞİM GÜNLERİ

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2014

2014

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLANARAY RESEARCH ON EDUCATION

Katılımcı

Milano-İtalya

2013

2013

KKTC ENGELSİZ BİLİŞİM GÜNLERİ

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2013

2013

1. ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM SEMPOZYUMU

Panelist

Konya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Mart-2015

Mart 2015

Yarışma

ORDU ÜNİVERSİTESİ ROBOT YARIŞMASI - ORDU ÜNİVERSİTESİ