Araştırma Alanları

  • Kimya

  • İnorganik Kimya

  • Geçiş Elementleri

  • İnorganik Polimerler

  • Koordinasyon Kimyası

  • Organometalik Kimya

  • Yeni Ligandlar

  • Temel Bilimler