Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and characterization of novel supercryptands-fused porphyrazines

INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS, cilt.11, ss.1113-1116, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Highly organosoluble metal-free phthalocyanines and metallophthalocyanines: Synthesis and characterization

EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, ss.1703-1712, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of novel metal-free and metallophthalocyanines diazadioxamacrocycles

SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY, cilt.17, ss.277-281, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anticancer properties of peripheral tetra substituted metallophthalocyanines containing morpholine units

Eurasian Congress of Molecular Biotechnology (ECOMB 2019), Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.99-100