General Information

Institutional Information: Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Endüstri Mühendisliği
Research Areas: Industrial Engineering, Simulation, Scheduling, Modelling and Analysis of Production Systems, Work Measurement and Methods Engineering, Multi Criteria Decision Making

Metrics

Publication

15

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

24

H-Index (Scopus)

2

Open Access

28

Biography

Akademik hayatıma Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladım ve aynı üniversitede yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisansımda ağırlıklı olarak çok kriterli karar verme tekniklerine ilgi duydum ve yüksek lisans tezimde bulanık çıkarım tabanlı bir model ile tedarikçi güvenilirliğinin analizi üzerine çalıştım. Yüksek lisans eğitimimin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktora eğitimime başladım. Bu eğitim sürecinde hizmet sistemlerinin simülasyonu, yapay sinir ağları ile bekleme sürelerinin tahmini, mobil uygulama kullanılabilirliği alanında çalışmalar gerçekleştirdim Doktora tezimi ise çizelgeleme problemlerine simülasyon ve makine öğrenmesi tabanlı bir çözüm yöntemi geliştirerek tamamladım. Doktora çalışmalarımı gerçekleştirirken Arena Simulation Software ve Matlab programlarında deneyim kazandım. Doktora eğitimim devam ederken T.C. Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK TÜSSİDE ve UNDP Türkiye tarafından yapılan yetkinlik değerlendirme sonucunda Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programına seçildim Yoğun bir eğitim programı ve performans değerlendirme sonrasında Model Fabrika Eğitmeni havuzuna girmeye hak kazandım. Bu süreçte hem Yalın Enstitü hem de T.C. Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından hazırlanan yalın üretim teknikleri eğitimlerine ve uygulamalarına katıldım. Bu eğitimler ile işletmelerde karşılaşılan problemlerin yalın teknikler ile belirlenmesi, süreçlerin analiz edilip iş akışlarının çıkarılması, işletmelerde verimliliklerin arttırılması, süreçlerdeki israfların ortadan kaldırılması konularında yetkinlik kazandım. Şu anda Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde doktor araştırma görevlisi olarak akademik hayatıma devam etmekteyim.