Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Bulk malzemenin elektronik yapısı

  • Manyetik özellikler ve malzemeler

  • Süperiletkenlik

  • Temel Bilimler