Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enhanced Magnetic Levitation and Guidance Force in MgB2 Bulks by Synthetic Engine Oil

JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, cilt.32, ss.827-837, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Changes in mechanical and structural properties of Bi-2212 added MgB2 superconductors

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.27, ss.6060-6070, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Bi-2212 addition on the levitation force properties of bulk MgB2 superconductors

APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.122, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation on the levitation force behaviour of malic acid added bulk MgB2 superconductors

PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS, cilt.502, ss.63-69, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activation energy U(H) and pinning behavior of yb-impurity-diffused YBa2Cu3O7-x

PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, cilt.204, ss.3478-3486, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MgB2 Külçe Örneklerine SiC Eklenmesi ile Manyetik Kaldırma ve Kılavuzlama Kuvvetinin İyileştirilmesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.595-601, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of The Effect of Nano-Pt/SiC Addition on Magnetic Properties of MgB2 Superconductors

International Conference on Condensed Matter and Materials Scıence (ICCMMS-2019), 14 - 19 Ekim 2019

MgB2 Süperiletken Örneklerine Ti Eklenmesinin Manyetik Kaldırma Kuvveti Özellikleri Üzerine Etkisi

9th International Science and Technology Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.408-416

The Effect of IR-Laser Application on Magnetic Properties of Partially Ag Doped into Bulk MgTi0.06B2

6th International Conference on Superconductivity and Magnetism, 29 Nisan - 04 Mayıs 2018, ss.634

The Microstructural change after IR-laser Application of Partially Ag Doped to Bulk MgTi0.06B2

International Conference of Superconductivity and Magnetism (ıcsm 2018) 2018, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 04 Mayıs 2018, ss.634

Investıgatıon Of The Effect Of Nano-Pt/Sic Addıtıon On Levıtatıon Force Propertıes Of Mgb2 Superconductors At Dıfferent Temperatures

International Conference of Superconductivity and Magnetism (ıcsm 2018) 2018, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 04 Mayıs 2018, ss.635

The Microstructural and Magnetic Levitation Force ImprovementApplicationof Partially Ag Doped to Bulk MgTi0.06B2

International Conference on Condensed Matter and Materials Science (ICCMMS-2017), Adana, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017, ss.37

The Microstructural and Magnetic Levitation Force Improvementby IR Applicationof Partially Ag Doped to Bulk MgTi0.06B2

International Conference on Condensed Matter and Materials Science 2017-(IMCCMMS-17), 11 Ekim 2016 - 15 Ekim 2017

The Investigation of Structural, Electrical and Magnetic properties of SiC doped MgB2 superconductors

International Conference on Condensed Matter and Materials Science, Adana, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017, ss.92

Investigation of Structural, Electrical and Magnetic Properties of SiC doped MgB2 Superconductors

International Conference on Condensed Matter and Materials Science (ICCMMS-2017), Adana, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017, ss.92

Investigation of Structural, Electrical and Magnetic Properties of SiC doped MgB2

International Conference on Condensed Matter and Materials Science 2017, Adana, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017, ss.16

The Role of The Nano-Ag Adding on Levitation Force of Bulk MgB2

33. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, ss.14

Effects of SiC on Vertical Levitation Force Properties in the Bulk MgB2 Superconductors

Natural Science,Engineering and Architecture (IV. IMCOFE'17), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.15

The Effects of Fe2O3 Nanoparticles on MgB2 Superconducting Thin Films

Natural Science,Engineering and Architecture (IV. IMCOFE'17), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.17

Fabricating Enviromentaly Friendly Superconducting Solders

Natural Science,Engineering and Architecture (IV. IMCOFE'17), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.13

Lead-free Superconducting Joints

Natural Science,Engineering and Architecture (IV. IMCOFE'17), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.14

Investigation of electrical properties in malic acid added bulk MgB2 superconducting samples

International Science and Technology Conference (ISTEC 2017), Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.18

The Effects of Excess Mg Addition on the superconductivity of bulk MgB2

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, ss.136

The effect of permanent magnet diameter on magnetic levitation force of bulk MgB2 superconductors

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, ss.355

Influence of Bi-2212 Addition on Micromechanical Properties of Bulk MgB2 Superconductors

5 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2016), Muğla, Türkiye, 24 - 30 Nisan 2016, ss.7

Synthesis, Structural and Magnetic Properties of MgB2+C4H6O5

5 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2016), Muğla, Türkiye, 24 - 30 Nisan 2016, ss.6

Enhancement of The Critical Current Density in MgB2 by Synthetic Engine Oil

5 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2016), Muğla, Türkiye, 24 - 30 Nisan 2016, ss.8

Enhancement of Mechanical Properties in MgB2 Bulk Superconductor by Using Synthetic Engine Oil

5 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2016), Muğla, Türkiye, 24 - 30 Nisan 2016, ss.5

Effects of Engine Oil on the Levitation and Guidance Force in the Bulk MgB2 Superconductors

12th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2015), Lyon, Fransa, 6 - 10 Eylül 2015, ss.110

The Effect of Bi2Sr2Ca1Cu2O8+?addition on superconducting properties of bulk MgB2 obtained by hot-press method

12th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2015), Lyon, Fransa, 6 - 10 Eylül 2015, ss.102

Investigation of the effect of Bi-2212 addition on vertical levitation force properties of MgB2 superconductors at different temperatures

9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM 15), Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.61

Guidance force measurement at different temperatures for MgB2 bulk superconductors

9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM 15), Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.62

Synthesis and structure properties of MgB2 bulk superconductor by using synthetic engine oil

9th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM 15), Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.60

Effect of the Surface Area on the Magnetic Levitation Force of Disk Shape Mgb2 Superconductors

4th International Conference on Superconductivity and Magnetism – ICSM 2014, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 02 Mayıs 2014, ss.1

The Effect of C4H6O5 Addition on Magnetic Properties of bulk MgB2 Superconductors

4 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2014), Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 02 Mayıs 2014, ss.534

Effect of The Surface Area on the Magnetic Levitation Force of Disk Shape MgB2 Superconductors

4 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2014), Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 02 Mayıs 2014, ss.533

Measurement of Mass Attenuation Coefficients For MgB2 Superconductor Using X-Ray Energies

4 th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2014), Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 02 Mayıs 2014, ss.532

Vertical and lateral magnetic levitation properties of malic acid added bulk MgB2 superconductors

7th Asian Conference on Applied Superconductivity and Cryogenics (ACASC 2013), Nevşehir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2013, ss.152

Improvement of superconducting properties of MgB2 by changing the argon ambient pressure and sintering conditions

International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM), Side, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, cilt.153 Creative Commons License identifier identifier

MgB2 ve La-Ni-Al Malzemelerinin Enerji Yaklaşımı Metoduyla Deformasyon Karakterlerinin İncelenmesi

14. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı-Haccettepe Üniversitesi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2007, ss.68

Depth Sensing Microindentation Study on MgB2 Bulks Sintered at Different Durations

24th International Physics Congress, Malatya, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2007, ss.457-458

Structural and Physical Properties Of YBa2Cu3O7-X Acrylic Resin Composites

II. Ulusal Yüksek Sıcaklık Süperiletken Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 11 - 13 Temmuz 2001, ss.43-48