Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2017 Karadeniz Araştırmaları Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Kasım 2017 SAÜİFD

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi