Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ontolojik Mekân Siyasası ve Mabet

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, cilt.67, ss.51-69, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Ekonomi ve Kültürlerarası Etkileşim Diyalektiğinde Arap Turist Anlatısını Çerçeveleyen Söylemler: Trabzon Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.1310-1333, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşam Tarzı, Kuşaklararası Gıda Tüketim Kalıpları Farklılaşması ve Gastromilliyetçilik: Trabzon Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.839-867, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saf Hakikat Arayışı Olarak Temhis

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.7-42, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Dinî Rekabet ve Spritüel Özün Seküler Form Üzerinden Mücadelesi: Sahaja Yoga Örneği

KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.105-158, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyasal İslam ve Söylem Egemenliği

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.993-1018, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simgesel Mekân Tüketimi ve Yeni Kamusal Alanlarda Toplumsallık: Fatih At Pazarı Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.1003-1028, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yiğit ve Silahlı Adam Diyalektiğinde Kılıç İmgesi

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.619-639, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimlik Mülteciliği: Bir Kesinlik Arayışı Zemini Olarak YDH’ler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.482-495, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodernite, Misyonerlik ve Teolojik Etkileşim

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.15, ss.5-35, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinî Grupların Hafıza Zinciri Olarak Vaazın Araçsallığı: Kotku ve Gülen Örneği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.53, ss.121-145, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinler Arası Diyalogda Yerli Söylem İnşası

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.38, ss.81-112, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadim Öfke, Postmodern Korku: Misyofobi

BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.27-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Öteki Yaratmak

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.195-210, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Basiretçi Ali Efendi’nin Payitaht Okumalarında Ortaya Konan Buhran Analizi ve Çözüm Önerilerinin Fert-Toplum İlişkisi ve Modernleşme Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Uluslararası Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Araştırmaları Komitesi CIEPO-22, Trabzon, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2016, ss.489-518

Kitap & Kitap Bölümleri

Terör Endüstrisi, Din ve Şiddet

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2019

Küreselleşme ve Kültürsüzleşme İkileminde Radikalleşen Bireylerde Biyografi Kırılması ve Radikal Din Yorumu

Düşünce Bilimleri: Klasik Sorunlar - Güncel Tartışmalar, Doru, M. Nesim ve Bozkurt, Ömer, Editör, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, ss.309-331, 2018

Dijital Aktivizm ve Sosyal Hareket Ekseninde Anti-Kapitalist Müslümanlar Grubu

Zamanın İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, Öztürk T., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.215-255, 2017

Religious Rivalry in the Network Society

Communication & Media Researches, Arslan, H., Icbay, M. A., & Ruggiero, C., Editör, E-Bwn, Bialystok, ss.373-384, 2017 Creative Commons License

20. Yüzyılın Sosyo-Politik Mimarı: I. Cihan Harbi

Zamanın İzleri: 100. Yılında 1. Dünya Savaşı, Coşar A.M., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.253-306, 2015

Trabzonluluk Kimliği: Bir Şehrin Ruhu

Serander Yayınları, Trabzon, 2014