Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2016 Yüksek Lisans

    Mali Disiplini Sağlamada Faiz Dışı Denge ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maliye Anabilim Dalı