Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye ve Yunanistan Arasında Silahlanma Yarışı Var mı?

Ekonomi Bilimleri Dergisi, cilt.9, no.2, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faiz Dışı Dengenin Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine Etkisi

Ekonomi Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de Mali Disiplin Dönemlerinin Analizi

3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.166-177