Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Biyoenformatik

 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

 • Biyomedikal Mühendisliği

 • Biyomedikal Görüntü İşleme

 • Biyomedikal Görüntü İşleme

 • Mühendislik ve Teknoloji