Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel automatic suspicious mass regions identification using Havrda & Charvat entropy and Otsu's N thresholding

COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, cilt.114, ss.349-360, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Estimation of Student Success with Artificial Neural Networks

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, ss.112-120, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Down syndrome recognition using local binary patterns and statistical evaluation of the system

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, ss.8690-8695, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computer based medicine education: Improved skin segmentation using YCbCr color space

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.2, ss.1-20, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapay Sinir Ağları ile Öğrencilerde Alkol Tüketimi Koruyucu Tanı Sistemi

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.1, ss.40-50, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yapay Sinir Ağları ile Down Sendromunun Tanınması

Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi 2011, Antalya, Türkiye

SAĞLIK-NET Project in Turkey and HL7 v3 Implementation

Internatıonal Conference on Medical Informatics, İtalya

Live Search For Medical Test Selection By Using Association Rule Mining

2nd WORLD CONFERENCE on INFORMATION TECHNOLOGY - WCIT-2011, Antalya, Türkiye

Contrast Enhancement and Breast Segmentation of Mammograms

2nd WORLD CONFERENCE on INFORMATION TECHNOLOGY - WCIT-2011, Antalya, Türkiye

Automatic Microcalcification Segmentation Using Rough Entropy and Fuzzy Approach

Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Çek Cumhuriyeti, ss.103

Handling missing value using multiple imputation approach

11. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.9-13

PLANNING OF COURSE CONTENTS, LEARNING OUTCOMES AND COURSE PROGRAM ONCORE COMPETENCIES IN BIOINFORMATICS PhD DEGREE EDUCATION

The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics 2018, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.56

Kadınlarda HPV Gelişme Riski İçin Bir Tahmin Model Önerisi

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Trabzon, Türkiye, 26 Ekim - 29 Kasım 2018, ss.30

Adölesan Dönemde Alkol Tüketimi Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Risk Tanı Sistemi Modeli

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.25

Psoriasis (Sedef) Tanısında Yardımcı Klinik Karar Destek Sistemi Modeli

X. ULUSLARARASI KATILIMLI TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017

A Method for Exploring Roots of Radiation Resistance in Cancer

NGS&Clinical Applications, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Temmuz 2017

Survival and Enrichment Analyzes of Cisplatin-Based Drug Resistance-Related Genes for Non-Small Cell Lung Cancer

10th International Symposium on HealthInformatics and Bioinformatics, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2017

A Computer Aided Diagnosis System for Heart Attack Using Decision Tree

10 th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, (HIBIT), 28 - 30 Haziran 2017

Svm Ile Tip 2 Diyabet Karar Destek Sistemi

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Mart 2017, ss.1

Karar Ağacı ve Naive Bayes ile Malign Plevral Mezotelyoma Tanı Sistemi

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Mart 2017, ss.10

A Missing Data Imputation Approach Using Clustering and Maximum Likelihood Estimation

Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017 identifier identifier

Selection of Appropriate Agreement Statistic in Binary Diagnostic Tests

Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017 identifier identifier

Survival Analysis of ERCC1 Biomarker in Platinum-based Therapy for Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

18.Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2016

A Gentle Introduction to Network Biology Analysis Methods

18.Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2016

Data Reduction for Medical Education Program Evaluation Questionnarie

International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Granada, İspanya, 15 - 17 Nisan 2015, ss.48

Analysis of Inter-rater Reliability of the Mammography Assessment after Image Processing

3rd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), Grenada, İspanya, 15 - 17 Nisan 2015, cilt.9044, ss.77-84 identifier identifier

A Novel Algorithm for Segmentation of Suspicious Microcalcification Regions on Mammograms

3rd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO), Grenada, İspanya, 15 - 17 Nisan 2015, cilt.9043, ss.222-230 identifier identifier

Comparison of Enhancement Methods for Mammograms with Performance Measures

25th European Medical Informatics Conference (MIE), İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2014, cilt.205, ss.486-490 identifier identifier identifier

Automatic Microcalcification Segmentation Using Rough Entropy and Fuzzy Approach

Information Technology in Bio- and Medical Informatics 2013, Prag, Çek Cumhuriyeti, 28 - 31 Ağustos 2013, cilt.LNCS 8060, ss.103-105

Mamografide Şüpheli Kitle Adayı Bölgelerin Belirlenmesi

Tıp Bilişimi Derneği IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012

Potasyum(K) ve Hemoliz İndeksi (HI) Arasındaki İlişkinin Kümeleme Analizi Yöntemi ile İrdelenmesi

Tıp Bilişimi Derneği IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012

Medical images enhancement by using anisotropic filter and CLAHE

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2012, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2012 identifier

Medical Images Enhancement by using Anisotropic Filter and CLAHE

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2012

Yapay Sinir Ağları ile Down Sendromunun Tanınması

VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.21-28

Contrast Enhancement and Breast Segmentation of Mammograms

2nd World Conference on Information Technology, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2011, ss.26-31

Dijital Mamografi Görüntülerinin Kontrast Sınırlı Adaptif Histogram Eşitleme ile İyileştirilmesi

VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Gazimagusa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010, ss.67-78

Facial Expression Recognition

2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaycan, 2 - 04 Haziran 2008, ss.779-791

Yüz İfadelerinin Tanınması

12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007, ss.1-5