Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

 • 2016 - 2018 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

 • 2014 - 2016 Lecturer PhD

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

 • 2009 - 2014 Lecturer

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp

Courses

 • Undergraduate Eczacılıkta Bilgisayar ve Uygulamaları

 • Doctorate Introduction to Machine Learn. with Phyton

 • Doctorate İstatistiksel Öğrenme Teknikleri

 • Postgraduate R İle İstatistiksel Programlamaya Giriş

 • Postgraduate Data Structures and Algorithms

 • Postgraduate Biyoistatistik

 • Undergraduate Web Tasarımı

 • Undergraduate İstatistik

 • Doctorate Karar Verme Sür.İstatistiksel Yönt.

 • Postgraduate Introduction to Deep Learning

 • Doctorate R ile Biyoinformatikte Makine Öğrernmesi