Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK HİSTERİ ETKİSİ: RATCHET MODELİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , cilt.1, ss.21-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE UNCHANGING AGENDA OF THE IRAQ’S KURDS IN THE PROCESS LEADING TO THE INDEPENDENCE REFERENDUM: CITY OF BLACK GOLD- ‘KIRKUK’

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.10, sa.53, ss.231-240, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANTİ- EMPERYALİST BİR DEVRİM OLARAK KÜBA DEVRİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YANSIMALARI

III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.1

Kuzey Irak'taki Bağımsızlık Referandumunun Türkiye Irak Arasındaki Ticari İlişkiler Üzerindeki Olası Etkileri

TESAM II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/ Quo Vadis Türkiye?, Bursa, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2017, ss.27

Hollanda Hastalığı OPEC Ülkeleri İçin Geçerli Midir?

7th INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH ON SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION (ICOSRESSE), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.90

Uçak Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Dış Ticaret Verileriyle Değerlendirilmesi

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2016), 14 - 16 Ekim 2016

Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2002 2015 Dönemi İçin Türkiye Üzerine Bir Uygulama

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2016), 14 - 16 Ekim 2016

Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Ekonomik Doktrinlerin Etkisi

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.102-120

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: Türkiye Örneği

Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar, Gürkan KALKAN, Editör, LAMBERT Academic Publishing, İstanbul, ss.121-143, 2016