Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 3. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2018 1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Katılımlı Yaşlı ve Toplum Arasındaki İletişimde Gençlerin Rolü Çalıştayı, Trabzon, Türkiye, Mayıs 2017 .

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye