Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnternet Bağımlılığının Aile İçi İlişkilere Etkisi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.28, sa.4, ss.293-297, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kathryn Eleaın Barnard’ın Ebeveyn Çocuk Etkileşim Modeli ile Down Sendromlu Bir Çocuğa Hemşirelik Bakımı

Sürekli Eğitim Tıp Dergisi, cilt.27, ss.441-446, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kathryn Eleaın Barnard’ın Ebeveyn Çocuk Etkileşim Modeli ileDown Sendromlu Bir Çocuğa Hemşirelik Bakımı

Journal of Continuing Medical Education, cilt.27, sa.6, ss.441-446, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yaşlılarda Kuru Göz Sıklığını Etkileyen Faktörler: Huzurevi Örneği

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019, ss.548

İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Akran Zorbalığının Sosyodemografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.423-429

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Ağız Sağlığı ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.419-421

YOKSULLUĞUN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNDE HEMŞİRENİN ROL VESORUMLULUKLARI

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 Kasım 2018

Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.546-547

Çocuklarda İhmal Edilen Sağlık Hakkı: Aşılama

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.592-594

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Annelerinin Paraziterhastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.604-606

Toplum Sorunu Olarak Erken Evlilikler ve Adelösan Gebeliklerin Anne Sağlığı Açısından Zararları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.544-545

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, sa.1

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

İnternet Bağımlılığı Çıkmazı

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

Göçmen Çocukların Sorunları

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, ss.59

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, ss.96

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri", 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.34

Toplum Tarafından Görmezden Gelinen Çocuk İstismar Şekli: Duygusal İstismar

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018, ss.99

Yaşlı Bireyler İçin Farklı Egzersiz Seçenekleri

1. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.195-196

ANATOMİK ANOMALİSİ OLAN BİR BEBEĞE SAHİP OLMANIN AİLEYE GETİRDİĞİ RUHSAL ZORLUKLAR

1. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.1192

KÜRESELLEŞMENİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNDE HEMŞİRENİN ROL VE SORUMLULUKLAR

1. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.12

Meme Kanseri Olan Hastalarda Kemoterapi Tedavisi Sırasında Düzenli Egzersizin Önemi

1. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.169

YAŞLI BİREYLER İÇİN FARKLI EGZERSİZ SEÇENEKLERİ

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.195-196

MEME KANSERİ OLAN HASTALARDA KEMOTERAPİ TEDAVİSİ SIRASINDA DÜZENLİ EGZERSİZİN ÖNEMİ

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.169

Kadınlarda Kültürel Yoksulluk

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Aşı Karşıtlığı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

0-2 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Ağız ve Diş Sağlığının Yaşlılıktaki Önemi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Göç ve Yaşlı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018, ss.334

Gebelikte Egzersizin Faydaları Ve Kontraendikasyon Olduğu Durumlar

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.535

Yenidoğanlar için Konjenital Anatomik Anomali Sebebi Olan Diyabette Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.401

Gebelikte Görülen Depresyonun Fetal Sağlığa Olan Etkileri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.515

Konjenital Anatomik Anomali Sebebi olan Teratojenler ve Korunma Yöntemleri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.496

Konjenital Anomaliler ve Kozmetik Kullanımı Arasındaki Korelasyon

Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi (ARA) Kongres, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, cilt.1, sa.1, ss.48

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlılıkta kullanılan sağlık ile ilgili geronteknolojik ürünlerde güncel yaklaşımlar

Hemşirelik ve inovasyon, ümran sevil, özlem demirel bozkurt, Editör, kültür bakanlığı, 2018