Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2000 Yılı Sonrası Türkiye'de Vergi Performansının Değerlendirilmesi

SOSYOEKONOMI, cilt.25, ss.221-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Determining Taxpayers' Perception Towards Tax Fairness: The Structural Equation Model for Turkey

International Journal of Economics and Finance Studies, cilt.7, ss.17-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Proposal for The Simplification of Tax Legislation: The Office of Tax Simplification

CUDES 2017 6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.194

Refah (Devleti)Kavramı Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.70-71

Kitap & Kitap Bölümleri

Refah Devleti Sıralamasında Kullanılan Kriterlere Farklı Bir Açıdan Bakış

Sosyo Ekonomik Stratejiler I, Çatıkkaş Ö, Kahriman H, Yatbaz H, Editör, Ijopec Publicatin, Londra, ss.314-330, 2017