Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NBUTANOL/GASOLINE BLENDS ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS IN A SPARK IGNITION ENGINE

ICADET 2019-3rd International Conference on AdvancedEngineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.870-879

“Experimental and Theoretical Investigation of Cycle, Heat Balance and Performance Parameters of an Indirect Injection Diesel Engine

Proceedings of the Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 23 Nisan 2009, cilt.-, ss.1-10

Bir Dizel Motorunda Benzin Fumigasyonunun Deneysel Olarak İncelenmesi

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’06), Bursa, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2006, cilt.-, ss.51-56