Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 6. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 TÜSAD 32. ULUSAL KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 Türk Toraks Radyolojisi Derneği 10. Yıllık Bilimsel Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 PEDİATRİK GÖĞÜS CERRAHİSİ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Ve Etik Kurullar Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2008 Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Palandöken Özefagus Kanseri Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2007 ESTS school of thoracic surgery

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2006 2nd GENERAAL THORACİC SURGERY COURSE

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2006 Videotorakoskopik Pratik Eğitim Kursu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 15. Travma ve Resüsitasyon Eğitmen Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2005 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2005 Preoperatif Hasta Değerlendirimi, Peroperatif ve Posoperatif Takip kursu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1999 Türkiye Solunum araştırmaları derneği 24. Ulusal Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1999 Venöz Tromboemboli Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 440

h-indeksi (WOS): 10