Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How to treat right post-pneumonectomy fistula with carinal sleeve resection

ANZ JOURNAL OF SURGERY, cilt.88, sa.11, ss.1198-1199, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Endoscopic Thoracic Sympathectomy on Raynaud's Disease

JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES, cilt.28, sa.6, ss.726-729, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lung Image: Doege-Potter Syndrome

LUNG, cilt.196, sa.2, ss.263-266, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intrathoracic textiloma: A rare thoracic complication

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.25, sa.3, ss.503-504, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Perforation of the Superior Vena Cava Secondary to the Left Subclavian Dialysis Catheter

VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, cilt.51, sa.2, ss.95-97, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Atypically shaped esophageal leiomyoma mimicking lymphadenopathy

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.24, sa.3, ss.596-598, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of the pre-emptive oral gabapentin on post-anesthesia recovery criteria, acute post-thoracotomy pain and development of chronicity in pain with benign thoracotomy operations

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, sa.2, ss.389-396, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cerebral blood flow during single lung ventilation

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, ss.1314-1318, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Descending necrotizing mediastinitis: increased mortality due to delayed presentation

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, ss.1437-1442, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Coexistence of esophageal squamous cell carcinoma and leiomyoma: a case report

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.20, sa.4, ss.944-946, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Interesting Cause of Trauma: A Ship's Signal Flare

WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE, cilt.20, sa.4, ss.391-392, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Primitive Transport Vehicle(varangele) Accidents

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.36, ss.402-403, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Mediastinal Lymph Nodes: Assessment With Diffusion-Weighted MR Imaging

JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING, cilt.30, sa.2, ss.292-297, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primitive transport vehicle (Varangele) accidents

The Journal of Emergency Medicine, cilt.36, sa.4, ss.402-403, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ischemia-modified albumin in the diagnosis of pulmonary embolism: an experimental study

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.27, sa.6, ss.635-640, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PRIMITIVE TRANSPORT VEHICLE (VARANGELE) ACCIDENTS

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.36, sa.4, ss.402-403, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Approach to patients with intrathoracic solitary fibrous tumors

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.17, sa.2, ss.97-100, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Treatment of anastomotic leaks after esophagectomy with endoscopic hemoclips

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.137, sa.3, ss.766-767, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Giant Fibrous Tumor Misdiagnosed as Traumatic Hemothorax

ACTA CHIRURGICA BELGICA, cilt.108, sa.6, ss.771-773, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Giant mass due to Castleman's disease causing superior vena cava syndrome

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.56, sa.5, ss.303-305, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primitive Transport Vehicle(varangele) Accidents

The journal of academic emergency medicine, cilt.36, ss.402-403, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

One-lung ventilation: For how long?

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.134, sa.2, ss.405-410, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Video-mediastinoscope: For extracting upper esophageal foreign bodies

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.83, sa.6, ss.2239-2240, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of oxidative stress on the liver and ileum in rats caused by one-lung ventilation

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.139, sa.2, ss.253-260, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical approach of pulmonary hydatidosis in childhood

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.59, sa.2, ss.168-172, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mediastinal bronchogenic cyst treated by mediastinoscopic drainage

SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES, cilt.17, sa.12, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary hydatid cysts of the mediastinum

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.22, sa.4, ss.599-601, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Spontaneous esophageal rupture following severe vomiting in pregnancy

DISEASES OF THE ESOPHAGUS, cilt.15, sa.3, ss.242-243, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Benign Mediastinal/Hiler Lenfadenopatilerde Etyoloji

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hydatid cyst disease of the lung as an unusual cause of massive hemoptysis: a case report

Journal of Medical Case Reports, cilt.3, sa.1, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Approach to patients with intrathoracic solitary fibrous tumors

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, cilt.17, sa.2, ss.97-100, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntratorasik soliter fibröz tümörlü hastalara yaklaşım

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, cilt.17, ss.97-100, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Uyguladığımız Primer Göğüs Duvarı Tümörlü Ondokuz Olgunun Analizi

The Archives of Lung, cilt.8, ss.78-80, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.285

İntrapulmoner ve Özofajial Bronkojenik Kist

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Hatay, Türkiye, ss.156

Perikardiyal Kistler

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Hatay, Türkiye, ss.161

Bening Akciğer Hastalıklarında İntraperikardiyal

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Hatay, Türkiye, ss.78

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.285

Akciğer Kanseri ve Hemoptizi

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi,, Antalya, Türkiye, ss.211

PLEVRAL MULTİPLE SCHWANNOMA

8. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

GEBELİK VE KOSTA FRAKTÜRLERİ

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.106

TORAKOSKOPİK DİYAFRAGMA PLİKASYONU

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.81

AKCİĞER PARANKİM PENETRASYONU GÖSTEREN TRAVMATİK KOSTA FRAKTÜRLERİ

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.105

MORGAGNİ HERNİSİ

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.82

TRAKEADA NADİR BİR YABANCI CİSİM: ŞARAPNEL PARÇASI

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.157

PLEVRAL MULTİPL SCHWANNOMA

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.148

POSTOPERATİF ŞİLOTORAKS

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.149

SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON VE İATROJENİK HEMOTORAKS

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.150-151

NUSS PROSEDÜRÜ VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.109

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKOSKOPİK REZEKSİYONLAR

ULUSAL AKCİĞER KANSERLERİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Mart 2015

BRONŞİAL SLEEVE REZEKSİYONLAR

ULUSAL AKCİĞER KANSERLERİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Mart 2015

VASKÜLER SLEEVE REZEKSİYONLAR

ULUSAL AKCİĞER KANSERLERİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Mart 2015

Vasküler Sleeve Rezeksiyonlar

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Mart 2015, ss.160

Genç bir olguda tespit edilen nadir bir Akciğer Kanseri Türü: Fetal Adenokarsinom

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Mart 2015, ss.158

Bronşial Sleeve Rezeksiyonlar

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Mart 2015, ss.159

Akciğer Kanserinde Torakoskopik Rezeksiyonlar

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Mart 2015, ss.161

HARAP AKCİĞER.

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014

Sol Subklavian Dializ Katateri Sonrası Gelişen Vena Cava Süperior Perforasyonu

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.539

Harap Akciğer

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.537

ABRAMSON YÖNTEMİ. İLK 6 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.535

Raynaud Hastalığı ve Pektus Ekskavatum Birlikteliğinde Eşzamanlı Cerrahi Tedavi

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.538

İntrapulmoner Bronkojenik Kistler

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.536

Akciğer kanseri ve hemoptizi

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Nisan 2014, ss.211

Akciğer kanseri olgularında video-yardımlı mediastinoskopik lenadenektomi

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Nisan 2014, ss.248

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Nisan 2014, ss.241

Cerrahi tedavi uygulanan akciğer kanseri olgularında neler değişti?

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Nisan 2014, ss.210

Küçük hücreli akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Nisan 2014, ss.226

Perikardiyal kistler

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014, ss.161-162

Akciğer kanseri cerrahisinde intraperikardiyal pnömonektomi uygulamaları

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014, ss.310

Renal hücreli karsinom ve 3 farklı natürde toraks içi metastaz

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014, ss.157

Benign akciğer hastalarında intraperikardiyal pnömonektomi uygulamaları

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014, ss.78

İntrapulmoner ve özofajial bronkojenik kist

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014, ss.156

Akciğer kanseri olgularında video-yardımlı mediastinoskopik lenfadenektomi

ULUSAL AKCİĞER KANSERLERİ KONGRESİ 2014, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.248

Nadir görülen bir akciğer tümörü:Malign mezenkimal tümör

ULUSAL AKCİĞER KANSERLERİ KONGRESİ 2014, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.241

Divertikülü taklit eden atipik şekilli özofageal leiomyom

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.163

Sol tarafta görülen Morgagni hernisi

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.164

Tüberküloz kavitesinde gelişen aspergilloma

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.166

Yedi yıllık torakal sempatektomi sonuçlarımız

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.244

Cerrahi tedavi uyguladığımız bronşektazi olgularımız

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.244

Sekonder spontan pnömotoraks olgularımız

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.165

Akciğer kanseri dışı nedenlerle videomediastinoskopi uyguladığımız olgular

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.164

Destroyed sağ üst lob

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.243

Cerrahi tedavi uyguladığımız mediastinal kistik lezyonlar

Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2014, ss.164

Unusual presentation of hydatid cyst patient on emergency department.

Seventh European Congress on Emergency Medicine., Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2012, ss.156

What is the effect of thoracotomy on cerebral blood velocity?

19th European Conference on General Thoracic Surgery, Marseille, Fransa, 5 - 08 Haziran 2011, ss.35

Postpnömonektomik Akciğer Herniasyonu Demonstratif Bir Olgu

IV. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

İntratorasik Soliter FibrözTümör Beş Olgunun Analizi

IV. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

Primer Göğüs Duvarı Tümörü Olan OnbeşOlgunun Analizi

IV. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

Uzamış Yabancı Cisim AspirasyonunaBağlı Pnömonektomi Olgusu

IV. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

Vena Kava Süperiyor Sendromuna Yol Açan DevMediastinal Castleman Olgusu

IV. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

Geç bulgu veren lingular bronş rüptürü.

3. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ., Antalya, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2007, ss.50

Alışılmadık bir semptomla başvuran kistik teratom vakası (olgu sunumu).

Üçüncü Ulusal Acil Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 06 Eylül 2006 - 09 Haziran 2009, ss.108

Massive hemoptizinin alışılmadık bir sebebi: Akçiğer hidatik kisti (olgu sunumu).

Üçüncü Ulusal Acil Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 06 Eylül 2006 - 09 Haziran 2009, ss.29

Omuz ağrısı ile başvuran akçiğer hemartomu(olgu sunumu).

Üçüncü Ulusal Acil Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 Eylül - 09 Haziran 2006, ss.109

Tek Akciğer Süresine Bağlı İleum Hasarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2006, ss.209

Primary Leiomyosarcoma of The Anterior Mediastinum

V. International Meeting On General Thoracic Surgery, 11 - 12 Nisan 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

özofagus hastalıklarında tanı yöntemleri

torasik cerrahi, eren tahir şevval, Editör, istanbul tıp kitapevi, İstanbul, ss.743-748, 2019

VATS İLE DİYAFRAGMA CERRAHİSİ

MİNİMAL İNVAZİV GÖĞÜS CERRAHİSİ, KARADAĞ, MEHMET, Editör, AKCİĞER SAĞLIĞI VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ, ss.79-86, 2019