Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2008 Doktora

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  “Gelir Dağılımının Düzenlenmesinde Gelir Vergisinin Rolü: Türkiye Örneği”

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

 • 2002 Yüksek Lisans

  “Vergi Adaleti Açısından Türk Gelir Vergisi’nin Değerlendirilmesi"

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015AKADEMİK DÜZEYDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜBİTAK/KTÜ