Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and Structural and Biochemical Activity Studies of Dioxime Ligand and its Mononuclear Cu(II), Ni(II), and Co(II) Complexes

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, cilt.41, ss.1249-1256, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and Structural Studies of Hydrazone Dioxime Ligand and Its Cu(II) and Ni(II) Complexes

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, cilt.41, ss.1095-1101, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and structural studies of tetraaldehyde phenylhydrazone and its complex with copper(II)

TRANSITION METAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.118-122, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new binucleating macrocycle incorporating exocyclic oxime groups and its polynuclear complexes

TRANSITION METAL CHEMISTRY, cilt.23, ss.29-32, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Bir Schiff Bazının Dinükleer Cu(II), Ni(II), Co(II) Metal Komplekslerinin Sentezi

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015, cilt.A-SE, no.82, ss.389

Schiff Bazı Sentezi, Yapısı ve Biyokimyasal Aktivitelerinin İncelenmesi

V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015 / Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, cilt.P, no.334, ss.415

Schiff Bazı Sentezi ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015 / Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, cilt.P, no.333, ss.414

Kitap & Kitap Bölümleri

Ninth Edition Chemistry Dokuzuncu Baskıdan Çeviri KİMYA

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2014