Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Oral Enjektör

II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020

Sağlık Hizmetlerinde Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Hasta Güvenliği

II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020

Robotik Cerrahi Hemşireliği

II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020

Manuel Spanç Sayımından Dijitale Geçiş: Spanç Sayma Ünitesi

II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2020

Alt Ekstremiteler İçin Ayarlanabilir Modüler Yaylı Direnç Egzersiz Ekipmanı

IV. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.237-238

Acil Servis Hemşireliğinde İnovasyon

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Mobil Sağlık Uygulamaları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.1178-1181

Postoperatif Hemşirelik Bakımında Yeni Bir Kavram: Kinezyofobi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Tele Yoğun Bakım Ünitelerinin Sağlık Hizmetlerine Etkisi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Kültürlerarası Bir Deneyim: İtalya’da Bir Ameliyathanede Erasmus Öğrencisi Olmak

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2017, ss.726-727

Öğrenci Hemşirelerde İlaç Hatalarının Değerlendirilmesi Ve Teknolojik Çözüm Önerileri

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016, ss.320

Mastektomi Olan Hastaların Lenfödeme İlişkin Bilgileri: İlk Sonuçlar

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.591

Diğer Yayınlar