Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Experimental and theoretical analysis of drying carrots

DESALINATION, vol.237, pp.285-295, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Concentration boundary conditions in the theoretical analysis of convective drying process

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol.30, no.5, pp.564-577, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An experimental study on the drying kinetics of quince

DESALINATION, vol.212, pp.328-343, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Drying kinetics of red delicious apple

BIOSYSTEMS ENGINEERING, vol.96, no.4, pp.517-524, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Drying behaviour of hazelnuts

JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.76, no.4, pp.559-564, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of the Relationship Between the Core Temperature of Hazelnuts and Ambient Conditions in the Drying Process

International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, vol.7, no.1, pp.29-32, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

BIM (Yapı Bilgi Modelleme) Sisteminin Bir Hastane Binası Tesisatında Kullanımı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi (TTMD), no.123, pp.32-40, 2019 (Other Refereed National Journals)

Gazifikasyon Yöntemiyle Sentez Gazı Üretimi ve Gaz Yakma Sistemlerinde Kullanımı

International Journal of Nuclear and Radiation Science and Technology (IJNuRaSaT), vol.1, no.2, pp.14-19, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enerji Temini Ve Kullanımı

ÇEKUD Çevre Kuruluşları Dayanışma Deneği Dergisi, no.1, pp.5, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Investigation of Turbulators for fire Tube Boilers Using Exergy Analyasis

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, no.25, pp.249-258, 2001 (Other Refereed National Journals)

Konik Halka Yüzeyli Türbülatörlerin Kazan Verimine Etkileri

Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dergisi, no.7, pp.162-171, 1993 (National Refreed University Journal)

Konik Halka Yüzeyli Türbülatörlerin Kazan Verimine Etkileri

Mühendis ve Makina, no.46, pp.9-11, 1993 (Other Refereed National Journals)

Konik Halka Yüzeyli Türbülatör İçeren Kazanın Termodinamiğin İkinci Yasasına Göre Analizi

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, no.1, pp.36-42, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OUTLINE OF THE INNOVATIVE IDEA ON THE ENHANCEMENT OF NATURAL VACUUM DESALINATION (NVD) TECHNIQUE BY USING THERMOELECTRIC MODULES

Proceedings of the 2nd International Congress on Ship and Marine Technology 16-18 September 2021, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.105-115

HALKA DİZİ TİPİ (RAC) GÜNEŞ ENERJİSİ YOĞUNLAŞTIRICILARI İLE YÜKSEK SICAKLIKLARIN ELDE EDİLMESİ

ULIBTK’21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 08-10 Eylül 2021, GAZİANTEP, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.640-646

PARABOLİK OLUK TİPİ GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ İLE AZ KİRLİ SULARIN DAMITILARAK ARITILMASI VE SİSTEM PERFORMANSININ İNCELEMESİ

ULIBTK’21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 08-10 Eylül 2021, GAZİANTEP, Gaziantep, Turkey, 08 September 2021

NEMLİ ATMOSFERİK HAVADAN SU ELDESİNDE KONİK KÜTLE YÜZEYİNDE OLUŞAN YOĞUŞUK ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

ULIBTK’21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 08-10 Eylül 2021, GAZİANTEP, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.1374-1382

SERENDER TİPİ KURUTMA KABİNİNE UYGULANAN YENİLİKÇİ KLİMA KANALININ ENERJİ VERİMİ TASARIMI

II. International Science and Innovation Congress, 25-27 July 2021, TURKEY, Turkey, 25 - 27 July 2021

INVESTIGATION OF BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) SYSTEM IN TERMS OF PRESSURE ENERGY LOSSES IN VENTILATION SYSTEMS

5th International Anatolian Energy Symposium 24-25 March 2021, Karadeniz Technical University, Trabzon/Turkey, Trabzon, Turkey, 21 - 25 March 2021

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjili Sistemlerde Çeşitli Isıl İşlem Yöntemleri

8. Güneş Enerjisi ve Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Turkey, 8 - 09 November 2019, pp.143-154

Trabzon Koşullarında Güneş Radyasyonu ile Alüminyum Ergitme

5. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (ISITES2017), Baku, Azerbaijan, 29 September - 01 October 2017, vol.1, pp.702-711

Hot Water Production by Using Solar Energy in Heat Substations

5. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (ISITES2017), Baku, Azerbaijan, 29 September - 01 October 2017, vol.1, pp.1564-1572

Examination of the Effect of Drying Rate and Ambient Conditions on the Temperature of Hazelnut

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.833

Pilot Scale Box Filter Design for Gas Cleaning and Cooling Applications

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.843 Sustainable Development

Biyokütle gazifikasyonu ile sentez gazı üretimine güneş enerjisinin katkısı

IMSEC 2016 1. International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

Taflanın Kuruma Davranışının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi

ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Turkey, 30 May - 02 June 2007, vol.2, pp.823-828

Turbulent Flow Field and Heat Transfer in Tangentially Injected Swirl Flows in Tubes

The Second Trabzon International Energy and Environment Symposium (TIEES-98), Trabzon, Turkey, 29 - 31 July 1998, pp.437-440

Numerical and Experimental Investigation of Enhancement of Turbulent Flow Heat Transfer in Tubes by Means of Truncated Hollow Cone Inserts

Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Heat Transfer Enhancement of Heat Exchangers, 25 May 1998, pp.347-356

Deniz Suyunda Yüzer Tel Kafeslerde Balık Üretme Çiftliği Tesisatı

III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 23 November 1997, vol.2, pp.1021-1026

Şartlandırılmış Hava İle Fındık Kurutma Deney Düzeneği

Dördüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 12 April 1996, no.5, pp.32-42

A Second Law Analaysis of the Optimum Design and Operation of Conical Ring Inserted Tubes For Turbulent Flow Heat Transfer

Prcedings of the First Trabzon International Energy and Environment Symposium, 29 - 31 July 1996, vol.2, pp.651-656

Tuzlu ve Atık Sulardan Damıtık Su Eldesi İçin Yeni Bir Yöntem

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 April 1995, pp.66-73

The Obtaining Distilled Water From Wastwater by Vakum Technique and the Effects of Wastwater Temperature

Prcedings of the First Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 29 - 31 July 1996, vol.3, pp.1345-1350

Books & Book Chapters

Isıtma Havalandırma İklimlendirme Esaslar ve Örnek Problemler

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, Trabzon, 2018

Biyokütle Gazifikasyonu

in: Mühendislik Alanında Akademik Araştırmalar, Prof. Dr. Serdar SALMAN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.165-185, 2018

Biyoküyle Gazifikasyonu

in: Mühendsilik Alanında Akademik Araştırmalar, Prof. Dr. Serdar SALMAN, Editor, gecekitaplığı, Ankara, pp.165-185, 2018

BİYOKÜTLE GAZİFİKASYONU

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, SALMAN Serdar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.165-185, 2018

Numerical and Experimental Investigation of enhancement of Turbulent Flow Heat Transfer in Tubes by Means of Truncated Hollow Cone Inserts

in: Heat Transfer Enhancement of Heat Exchangers, Kakaç S. Bergles E. Mayinger F. Yüncü H., Editor, Nato Ası Series, Dordrecht, pp.347-356, 1999

Numerical and experimental investigation of enhancement of turbulent flow heat transfer in tubes by means of truncated hollow cone inserts

in: Heat Transfer Enhancement of Heat Exchangers, S., KAKAÇ A.E. BERGELES F. MAYINGER H. YÜNCÜ, Editor, Kluwer Academic Publisher, pp.347-356, 1999