Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İdari Reform Bağlamından Osmanlı Devleti’nin Modern Diplomasiye Geçiş Süreci

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.36-48, 2021 (National Refreed University Journal)

Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi Osman Turan Tarih Araştırmaları Kitaplığındaki Yazma Eserlerin Değerlendirilmesi

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.4, pp.193-219, 2017 (International Refereed University Journal)

Ziştovi ve Yaş Görüşmeleri Örneği Üzerinden Osmanlı Diplomasisini Okumak

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.95-106, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Proposal of the Ottoman and Prussian Alliance and H. F. von Diez’xxs Role in the Negotiations

International Symposium: Heinrich Friedrich von Diez (1751-1817) – Freethinker, Diplomat, Orientalist, and Collector, Berlin, Germany, 7 - 08 September 2017

Ottoman-Habsburg Rivalry: The Issue of Irşova-yı Atik in Sistova Negotiations (1790-1791)

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Roma, Italy, 18 - 21 May 2017, vol.2, pp.633-642

Books & Book Chapters

Müzakerenin Diplomatik Dili: Ziştovi Antlaşması’nda (1791) Teşrifat Uygulamaları

in: Osmanlı Devleti’nin Diplomasi Tarihi Makaleler 1, M. Alaaddin Yalçınkaya-Uğur Kurtaran, Editor, Altınordu Yayınları, Ankara, pp.259-286, 2020