Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A. S. PUŞKİN’İN “YEVGENİ ONEGİN” ADLI ESERİNDE BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, cilt.6, sa.38, ss.2639-2656, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A. S. Puşkin’in Tatyana’sının Başkalaşımı

Navisalvia Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2017: Başkalaşımlar, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017

V.G.Korolenko’nun ”Yurtsuz Fyodor” Öyküsünde Gezgin Tipi

I.ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Akrabalar

Ayrıntı, İstanbul, 2017