Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

65 Yaş ve Üzerindeki Bireylerde Aşılama Programları ve Hemşirelik

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.34, sa.3, ss.148-156, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PENDER’İN SAĞLIĞI GELİŞTİRME MODELİ

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.856-861

DİABETES MELLİTÜS TANILI HASTADA MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONDİYABETİK AYAK BAKIMI: FAYE GLENN ABDELLAH 21 HEMŞİRELİK SORUNU

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.699-705

FLORENCE NİGHTİNGALE’İN ÇEVRE TEORİSİNE GÖRE YOĞUN BAKIM HASTASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.28-29

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ÖLÜME İLİŞKİN DEPRESYON VE ÖLÜM KAYGISI

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.669-670

Florence Nightingale'in Çevre Teorisine Göre Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

1. İnternational İnternal Medicine Nursing Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.683-689

65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE BAĞIŞIKLAMA VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.173-174

YAŞLI BİREYLER İÇİN FARKLI EGZERSİZ SEÇENEKLERİ

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.195-196

OSTEOPOROZLU HASTALARDA KİNEZYOFOBİ

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.200-201

MEME KANSERİ OLAN HASTALARDA KEMOTERAPİ TEDAVİSİ SIRASINDA DÜZENLİ EGZERSİZİN ÖNEMİ

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.169

YAŞLILARDA POLİFARMASİ ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ ve YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.238-239

DELİ BAL ZEHİRLENMESİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.170-171

EVDE BAKIM HİZMETLERİNDE FİZYOTERAPİSTİN ROLÜ

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.73

Yaşlı Sağlığında Dördüncül Koruma ve Hemşirenin Savunucu Rolü

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018

DUYMADIM, GÖRMEDİM, BİLMİYORUM: YAŞLILARDA İSTİSMAR VE İHMAL

1. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, sa.105, ss.572-573

Yaşlılarda Yalnızlık ve Yalnız Yaşlıya Yaklaşım

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018

YAŞLANAN DÜNYADA YAŞLANAN TÜRKİYE VE POLİTİKALAR

1. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 24 Nisan 2018 - 26 Nisan 2019, sa.70, ss.554-555

KALP YETMEZLİĞİNDE UYKU BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 24 Nisan 2018 - 26 Nisan 2017, sa.72, ss.558-559

''DO NOT RESUSCITATE'' ORDER AND NURSING

1. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.1