Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Mühendislik Tasarımı

  • Lisans Kontrol Sistemleri - II

  • Lisans Bitirme Projesi

  • Lisans Elektrik Devreleri Laboratuvarı - II

  • Lisans Kontrol Sistemleri - I

  • Lisans Görüntü İşleme

  • Lisans Bitirme Çalışması