Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2016 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2015 49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2015 Yoğun bakım hemşireliği semp

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Abant anestezi sempozyumu

  Attendee

  Bolu, Turkey

 • 2015 TARD Karadeniz şubesi Anestezi sempozyumu

  Invited Speaker

  Ordu, Turkey

 • 2015 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 2015 Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi

  Session Moderator

  Nevşehir, Turkey

 • 2014 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2013 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi

  Invited Speaker

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 2013 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 2013 Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2012 TARD Karadeniz şubesi Anestezi sempozyumu

  Invited Speaker

  Ordu, Turkey

 • 2012 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2012 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 2012 Abant anestezi sempozyumu

  Invited Speaker

  Bolu, Turkey

 • 2012 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2012 Yoğun bakım infeksiyonları sempozyumu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2011 TARD Karadeniz şubesi Anestezi sempozyumu

  Invited Speaker

  Rize, Turkey

 • 2011 Abant anestezi sempozyumu

  Attendee

  Bolu, Turkey

 • 2011 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Hatay, Turkey

 • 2010 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 2009 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2009 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 2008 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2006 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Attendee

  Bolu, Turkey

Awards

 • May 2013 Koroner arter bypass cerrahisinde torakal epidural analjezi ile deksmedetomidin infüzyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması

  Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği

 • April 2012 Tek akciğer ventilasyonunda propofol ve sevofluran anestezisinin oksidatif stres üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

  Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği

 • November 2006 Ventile ratlarda pnömoperitonyuma bağlı akciğer hasarını önlemede propofol ve “caffeic acid phenethyl ester”in rolü

  Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği

Citations

Total Citations (WOS): 253

h-index (WOS): 10