Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Corrigendum to "Regional anesthesia for postoperative pain control".

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, cilt.2015, ss.1-2, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Corrigendum to regional anesthesia for postoperative pain control

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, cilt.1, ss.1, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of the Anesthetic Techniques.

THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, cilt.1, ss.1-5, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of the aneshetic techniques

THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, cilt.1, ss.1-3, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The effects of the pre-emptive oral gabapentin on post-anesthesia recovery criteria, acute post-thoracotomy pain and development of chronicity in pain with benign thoracotomy operations

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.389-396, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Regional anesthesia for postoperative pain control.

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, cilt.2014, ss.1-3, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ischemia-Reperfusion Injury and Anesthesia

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ischemia-Reperfusion Injury and Volatile Anesthetics

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Cerebral blood flow during single lung ventilation

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, ss.1314-1318, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of Dexmedetomidine to Prevent Pulmonary Injury After Pneumoperitoneum in Ventilated Rats

SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY & PERCUTANEOUS TECHNIQUES, cilt.22, ss.447-453, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Postoperative repeated respiratory insufficiency and thyrotoxicosis in molar pregnancy

IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, cilt.181, ss.281-283, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epidural Analgesia and Vaginal Delivery in a Patient with Aortic Stenosis and Insufficiency

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.20, ss.574-576, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Acute severe respiratory distress secondary to misuse of an N-acetylcysteine effervescent tablet”

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.28, ss.5-6, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Primary hypertrophic osteoarthropathy (pachydermoperiostosis): a case report

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.27, ss.403-405, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does propofol or caffeic acid phenethyl ester prevent lung injury after hindlimb ischaemia-reperfusion in ventilated rats?

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, cilt.37, ss.380-387, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intoxications in Intensive Care: Cost and Bed Occupancy According to Glasgow Coma Scale

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.16, ss.88-93, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Emergent Reimplantation of Arm with Interscalene Block

Journal of Clinical Anesthesia Research, cilt.1, ss.1-2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the Anesthetic Techniques.

SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, cilt.2015, ss.1-3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet hastalığında Anestezi Uygulaması-Rejyonel mi, genel mi?

Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon dergisi, no.2, ss.114-117, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Oluşan Masif Hava Embolisinin Yönetimi ve Tedavisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.37, ss.103-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet Hastalığında Anestezi Uygulaması - Rejyonal mi, Genel mi?”,

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.37, ss.114-117, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık kalp cerrahisi sırasında oluşan masif hava embolisinin yönetimi ve tedavisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.37, ss.103-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sevoflurane anesthesia in a patient with renal transplantation.

The Internet Journal of Anesthesiology, cilt.13, ss.1-4, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner Arter Kateterinin Sağ Atriuma Dikilmesi (Olgu sunumu)

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.10, ss.117-119, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Zor Hava Yolu Beklenmeyen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi.

20. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, ss.77

Tokolitik amaçlı MGS04 kullanılan gebede sezeryan sonrasu uzamış nöromüsküler blok.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.82

Durdurulamayan Vaginal Kanamalı Hastada Uterin Arter Embolizasyon Tedavisinin Etkinliği.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.37, no.1, ss.268

Juvenil Hyalin Fibromatozisli Olguda Anestezik Yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.163

BIS monitörizasyonu altında hedef kontrollü derin sedasyon ile intrakranyal kitle çıkarılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.130

Tokolitik amaçlı MGS04 kullanılan gebede sezeryan sonrasu uzamış nöromüsküler blok.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.82

Pektus ekscavatumlu olguda torakal epidural blok ile postoperatif ağrı sağaltımı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.147

Pektus Ekskavatum Cerrahisinde Bradikardi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye

Mukopolisakkaridozlu Bir Hastada Birden Fazla Sayıda Anestezi Uygulaması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.281

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.285

İntrakraniyal anevrizmalı gebede endovasküler koil embolizasyonunda anestezik yaklaşım.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.131

Mukopolisakkaridozlu Bir Hastada Birden Fazla Sayıda Anestezi Uygulaması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.281

Hipertiroidizm ile komplike olmuş mol hidatiformun küretajında anestezi (iki olgu).

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.55

Multiple Sklerozisli Gebede Epidural Anestezi ile Sezaryen Güvenli mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.387

Aort Anevrizmalı İki Olguda Endovasküler Stent İle Onarımda Anestezi Yaklaşımı.

20. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Muğla, Türkiye, ss.83

Pektus ekscavatumlu olguda torakal epidural blok ile postoperatif ağrı sağaltımı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.147

Juvenil Hyalin Fibromatozisli Olguda Anestezik Yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.163

Multiple Sklerozisli Gebede Epidural Anestezi ile Sezaryen Güvenli mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.387

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.285

Hipertiroidizm ile komplike olmuş mol hidatiformun küretajında anestezi (iki olgu).

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.55

Nörofibromatozisi Olan Hastada Anestezi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.94

İntrakraniyal anevrizmalı gebede endovasküler koil embolizasyonunda anestezik yaklaşım.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.131

Durdurulamayan Vaginal Kanamalı Hastada Uterin Arter Embolizasyon Tedavisinin Etkinliği.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.37, no.1, ss.268

Fanconi Anemisi Olan Hastada Genel Anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, ss.158

MOTOR EVOKED POTENTIAL MONITORING IN A SCOLIOSIS SURGERY PATIENT

Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress Balkan States Anesthesia Days III, Üsküp, Makedonya, 18 - 21 Mayıs 2016

Anestezi esnasında vena kava superior sendromu gelişen hastalara yaklaşım

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Dexmedetomidinin iyonize radyasyona bağlı oksidatif hasarı önlemedeki profilaktik etkileri

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

ZOR HAVA YOLU BEKLENMEYEN BiR OLGUDA HA VA YOLU YONETiMi

20. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUNBAKIM KONGRESİ, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

AORT ANEVRiZMALI iKi OLGUDA ENDOVASKULERSTENTiLE ONARIMDA ANESTEZi Y AKLAŞIMI

20. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUNBAKIM KONGRESİ, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Aort Anevrizmalı İki Olguda Endovasküler Stent İle Onarımda Anestezi Yaklaşımı.

20. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Muğla, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014, ss.83-84

Zor Hava Yolu Beklenmeyen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi

20. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Muğla, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014, ss.77-78

FEMUR ALT UÇ KIRIĞI NEDENIYLE OPERE OLACAK MORBID OBEZ HASTADA ANESTEZI YÖNETIMI

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

MUKOPOLISAKKARIDOZ TIP VI (MAROTEAUX-LAMY SENDROMU) TANILI OLGUMUZDA ANESTEZI YÖNETIMI

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

AXİLLER ARTER BASINÇ MONİTORİZASYONU

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Femur Alt Uç Kırığı Nedeniyle Opere Olacak Morbid Obez Hastada Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.633

Varisella Zoster enfeksiyonna bağlı kompartman sendromu gelişen olguda anestezi yöntemi

TARK 2013 Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.460

Pektus ekscavatum defomiteli olguların torakoskopik düzeltilmesinde torakal epidural preemptif ve postoperatif analjezi

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47.ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.1-2

Axiller Arter Basınç Monitorizasyonu.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.484

Reimplantasyon Cerrahisinde Ultrason İle İnfraklaviküler Blok Ve Kateter Yerleştirilen İki Olgu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.570

Sünnet Operasyonunda Kullanılan Prilokaine Bağlı Gelişen Methemoglobinemi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.250

Sturge-Weber sendromlu bir hastada anestezi uygulaması

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47.ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.1

Femur Alt Uç Kırığı Nedeniyle Opere Olacak Morbid Obez Hastada Anestezi Yönetimi.” Türk

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.633

Yaygın fasial hemanjiomu olan hastada anestezi yönetimi

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47.ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.1

Mukopolisakkaridoz Tıp VI (Maroteaux-Lamy Sendromu) Tanılı Olgumuzda Anestezİ Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.216

Ultrason Eşliğinde Bilateral Aksiller Blok:Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.586

YUKSEK RiSKLi HASTADA AKSiLLOBiFEMORAL BYPAS~ GREFT UYGULAMASINDA ANESTEZi YONETiMi

19. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUNBAKIM KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Yuksek Doz Amitriptilin Intoksikasyonuna Yaklasim

Klinik Toksikoloji Dernegi Kongresi, Mardin, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2013, ss.67

“Uzamış Kalp Cerrahisinde Kanama Diyatezi Gelişen Hastada Fibrinojen Kullanımı

19. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongres, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.157

Yüksek Riskli Hastada Aksillobifemoral Bypass Greft Uygulamasında Anestezi Yönetimi.

19. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongres, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.51

Yüksek riskli hastada aksillobifemoral bypass greft uygulamasında anestezi yönetimi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.1

Uzamış kalp cerrahisinde kanama diyatezi gelişen hastada fibrinojen kullanımı

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, ss.157

Akondroplazik hastada anestezi yönetimi

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2012, ss.1

YUKSEK DOZ AMITRIPTILIN INTOKSIKASYONUNA YAKLA;IM

KLINIK TOKSIKOLOJI DERNEGI KONGRESI, Mardin, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2012, ss.67

YUKSEK DOZ AMITRIPTILIN INTOKSIKASYONUNA YAKLASIM

KLINIK TOKSIKOLOJI DERNEGI KONGRESI, Mardin, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2012, ss.67

Pulmoner hipertansiyonlu gebede epidural anestezi ile normal vaginal doğum

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 45.ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011, ss.1

Torakotomi operasyonlarında preemptif epidural analjezinin postoperatif analjezi üzerine etkilerinin araştırılması

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 45.ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011, ss.1

Addison ve diyabet hastalığı olan hastada kardiyak anestezi.

17. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Hatay, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2011, ss.13

Comparison of local anesthetic mixtures with tramadol or fentanyl for axillary plexus block in orthopedic upper extremity surgery.

. XXVIII.ESRA (The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Congress, Salzburg, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2009, ss.1-2

Comparison of local anesthtic mixtures with tramadol or fentanyl for axillary plexus block in orthopedic upper extremity surgery

XXVIII. ESRA ( The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Congress,, Salzburg, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2009, ss.1-2

Perioperatif konvülsiyon (vaka serisi).

TARK 2008, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2008, ss.13

Bakır Silisyum havuzunda Aspirasyon Ve İntoksikasyon Olgusu.

Klinik Toksikoloji Derneği 13. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 16 Mayıs 2008 - 19 Mayıs 2009, ss.26

Bakır Silisyum havuzunda Aspirasyon Ve İntoksikasyon Olgusu.

Klinik Toksikoloji Derneği 13. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 16 Mayıs 2008 - 19 Mayıs 2009, ss.26

Lateral meduller sendromlu hastada dirençli hıçkırık tedavisi.

14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008, ss.22

Meprobamat intoksikasyonunda yoğun bakım tedavisi.

14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008, ss.17

FANCONİ ANEMİSİ OLAN HASTADA GENELANESTEZİ

41. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Türkiye, 29 - 30 Ekim 2007

MULTİPLE SKLEROZİSLİ GEBEDE EPİDURALANESTEZİ GÜVENLİ Mİ?

41. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Türkiye, 29 Ekim 2007

Nörofibromatozisi olan hastada anestezi.

TARK 2007, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2007, ss.3

Fanconi anemisi olan hastada genel anestezi.

TARK 2007, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2007, ss.7

Pnömoni ile Tetiklenen Brugada Sendromu ve Ani Kardiak Arrest

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2007, ss.266-267

Comparison of the addition of fentanyl and sufentanyl to bupivacaine for spinal anaesthesia in hip artroplasty.

VI. International Congress of Orthopaedic Anaesthesia and Pain,, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2007, ss.5

...........

TARK 2006, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2006, ss.88

Ventile Ratlarda Pnömoperitonyuma Bağlı Akciğer Hasarını Önlemede Propofol ve Caffeic Acid Phenetyl Esterin Rolü

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2005, ss.7

Açık kalp cerrahisi sırasında masif hava embolisi.

TARK 2005, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2005, ss.5