Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Yoğun bakım hemşireliği semp

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 TARD Karadeniz şubesi Anestezi sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ordu, Türkiye

 • 2015 Abant anestezi sempozyumu

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2015 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2015 Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi

  Oturum Başkanı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2013 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2013 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2013 Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 TARD Karadeniz şubesi Anestezi sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ordu, Türkiye

 • 2012 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Abant anestezi sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Bolu, Türkiye

 • 2012 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2012 Yoğun bakım infeksiyonları sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 TARD Karadeniz şubesi Anestezi sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Rize, Türkiye

 • 2011 Abant anestezi sempozyumu

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2011 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Hatay, Türkiye

 • 2010 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2009 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2008 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2006 Göğüs kalp damar anestezi ve reanimasyon derneği kongresi

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2013 Koroner arter bypass cerrahisinde torakal epidural analjezi ile deksmedetomidin infüzyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılması

  Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği

 • Nisan 2012 Tek akciğer ventilasyonunda propofol ve sevofluran anestezisinin oksidatif stres üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

  Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği

 • Kasım 2006 Ventile ratlarda pnömoperitonyuma bağlı akciğer hasarını önlemede propofol ve “caffeic acid phenethyl ester”in rolü

  Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 208

h-indeksi (WOS): 10