Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Güncel Ekonomi-Politiğe Bauman’ın Perspektifinden Bakmak

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, sa.46, ss.105-122, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aile Parçalanmasının Çocuğun Okul Başarısına Etkisi: Trabzon Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.5, ss.167-225, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyolojide Temel Metodolojik İkilikler ve Bunları Aşma Girişimleri

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), cilt.4, sa.1, ss.1-24, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fırsatçılık: Elazığ Sivrice Depremi Ve Covid-19 (Koronavirüs) Örneklemleri

V. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Temmuz 2020, ss.328-340

Kitap & Kitap Bölümleri

Toplumsal Yapının Bir Unsuru ve Toplumsal Değişmenin Aracı Olarak Hukuk

Hukuk ve Sosyoloji, Erkan Dikici,Arif Çiçek,Orhan Bingöl, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.85-109, 2020

Cumhuriyetin Kuruluş Döneminde Türk Milliyetçiliği Düşüncesi

Zamanın İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, ÖZTÜRK T., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.375-407, 2017