Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE BALIKÇILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ

SÜRKOOP HABER, vol.1, no.7, pp.6-7, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesi nde Balıkçıların Sosyo Ekonomik Yapısı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.33, pp.259-270, 2016 (Other Refereed National Journals)

Introduced Species and their impacts in the Black Sea

Rapport Commission International Mer editerranee, vol.39, pp.504, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estimation of selectivity of gill nets used in the Bodrum peninsula

TR J. Aquatic Life, vol.3, pp.456-466, 2007 (Other Refereed National Journals)

EU FISHERY STATISTICS AND TURKEY

ULUSAL SU GÜNLERİ, vol.3, no.4, pp.180-185, 2005 (Other Refereed National Journals)

Uzungöl’ün genel hidrografik özellikleri ve taşıma kapasitesi

Sucul Yaşam Dergisi, vol.1, pp.148-157, 2003 (Other Refereed National Journals)

Uzungöl (Trabzon) ün Linolojik ve Hidrografik zellikleri

SU URUNLERI DERGISI, vol.19, no.1, pp.233-240, 2002 (Other Refereed National Journals)

Age, growth and meat yield of European anchovy (Engraulis encrosicolus L. 1758) in the Black Sea

Journal of Fisheries Research, vol.9, no.2, pp.181-186, 1990 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on the phytoplankton of TrabzonCoasts

İstanbul University Journal of Aquatic Products, vol.4, no.1, pp.95-102, 1990 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fisheries Governance in the Black Sea

FAO Fish Forum 2018, Roma, Italy, 10 - 14 December 2018, pp.70

Turbot Stock Management in the Turkish Black Sea Coasts

FAO Fish Forum 2018, Roma, Italy, 10 - 14 December 2018

Can artificial reefs support the Black Sea ecosytem

6th International Conference "Protection of natural resources and environmental management: the main tools for sustainability", Bükreş, Romania, 11 - 13 November 2016

FISHERIES FROM NET TO DISH

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, FABA 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

ANALYSING THE FISHING FLEETS IN THE BLACK SEA COUNTRIES

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, FABA 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

STATE OF REEF MODULES IN TRABZON TURKEY

International Business & Scientific ConferenceThe Interactions between Land & Sea, 19 - 22 October 2016

Biological activity of some La III copmplex compounds with alpha ketoglutaric acid

Second National Workshop With International Participation "Pharmacy: Past, Present and Future", Köstence, Romania, 3 - 04 June 2016

REVIEW OF ECOLOGICALLY IMPACTS FISHING GEARS USED IN FISHERIES

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SEA AND COASTAL DEVELOPMENT IN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABILITY, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.114

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Istanbul Balık Hali

Ulusal Su Günleri 2004, Turkey, 6 - 08 October 2004, vol.4, pp.129-136

Pelagic Fisheries in the Black Sea

A Glance to the Black Sea Workshop, İstanbul, Turkey, 31 October 2003, pp.194-207

DOĞU KARADENİZ DE DİREÇLE DENİZ SALYANGOZU AVCILIĞI RAPA WHELK FISHERIES BY DREDGING IN THE EASTERN BLACK SEA

BALIKÇILIKTA TEKNOLOJİK GELİŞMELER ÇALIŞTAYI/WORKSHOP ON TEHNOLOGİCAL DEVELOPMENTS IN FISHERIES, İzmir, Turkey, 19 - 21 June 2001, pp.105-114

EVALUATION OF THE DATA FROM MARKET SAMPLES ON THE COMMERCIAL FISH SPECİES IN THE BLACK SEA DURING 1990 1995

FIRST INT. SYMP. ON FISHERIES AND ECOLOGY-FISHECO'98, Trabzon, Turkey, 2 - 04 September 1998, pp.91-99

DENİZ SALYANGOZU AVCILIĞI VE KIYI EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ

TÜRKİYE'NİN KIYI VE DENİZ ALANLARI 1. ULUSAL KONFERANSI, Ankara, Turkey, 24 - 27 June 1997, pp.485-489

Books & Book Chapters

Biyolojik Çeşitlilik Deniz Çöpleri Çalışmalarında Trol Yöntemi Kullanım Kılavuzu

in: Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi, Deniz İzleme Kılavuzu, , Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, pp.21-45, 2019

Fisheries Management in the Black Sea-Pros and Cons

in: Challenges and Opportunities for The EU Common Fisheries Policy application in The Mediterranean and Black Sea, Simone Libralato , Franceso Colloca , Ali C. Gücü , Christos D. Maravelias , Cosimo Solidoro , Sebastián Villasante and Massimiliano Cardinale, Editor, Frontiers Media SA, LOUSANNE, pp.61-65, 2019

State and Dynamics of Living and Non-living Resources and Their Exploitation in the Black Sea

in: Black Sea State of Environment Report 2019-2014/2015, Anatoly Krutov, Editor, Commission on theProtection of the Black Sea Against Pollution, İstanbul, pp.481-631, 2019

2016 Karadeniz Bütünleşik Kirlilik İzleme Sonuç Raporu

in: Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi, Çolpan Polat Beken ve diğ., Editor, TÜBİTAK MAM, Ankara, pp.1-76, 2017

2016 KARADENİZ BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEMESONUÇ RAPORU

in: DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROJESİ, Çolpan Polat Beken ve diğ.,, Editor, TÜBİTAK MAM, Ankara, pp.1-76, 2017

Balıkçılık Yöneticisi için Biyolojik ve Ekolojik Düşünceler

in: BALIKÇILIK YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI, Sarı, Mustafa, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.21-51, 2016

Yasal ve Kurumsal Hususlar

in: Balıkçılık Yöneticisinin El Kitabı/A Fishery Manager’xxs Guidebook, Mustafa Sarı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.105-134, 2016

General Outlines of Fisheries in the Turkish Black sea

in: Turkish Fisheries in rhe Black Sea, Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Bayram ÖZTÜRK, Mustafa ZENGİN, Editor, Tudav, İstanbul, pp.147-174, 2014

Rapa whelk (Rapana venosa Valenciennes, 1846) Fisheries in the Black Sea.

in: Turkish Fisheries in the Black Sea, Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Bayram ÖZTÜRK, Mustafa ZENGİN, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.361-395, 2014