Prof.EROL ŞADOĞLU


Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Geoteknik


Research Areas: Civil Engineering, Geotechnical, Soil Mechanics, Ground Improvement, Soil Dynamics, Engineering and Technology

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

203

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

221

H-Index (Scopus)

9

Project

3

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

20

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2009

2004 - 2009

Doctorate

Karadeniz Technical University, -, İnşaat Mühendisliği, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Ruhr-Universitaet Bochum, Fakultat Fur Bau-Und Unweltıngenıuerwıssenschaften, Computational Engineering, Germany

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Istanbul Technical University, Mühendislik, İnşaat Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Donatılı Kuma Oturan Eksantrik Yüklü Model Sığ Şerit Temelin Taşıma Gücü

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geoteknik

2008

2008

Postgraduate

Üç Boyutlu Yapı Mekaniği Problemleri İçin C++ Ortamında Program Geliştirme

Ruhr-Universitaet Bochum, Fakultat Für Bauwesen, Computational Engineering

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Civil Engineering

Geotechnical

Soil Mechanics

Ground Improvement

Soil Dynamics

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2015 - 2020

2015 - 2020

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2011 - 2015

2011 - 2015

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2009 - 2010

2009 - 2010

Lecturer

Sinop University, Vocatıonal School, İnşaat Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Managerial Experience

2015 - 2018

2015 - 2018

Head of Department

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2011 - 2011

2011 - 2011

Assistant Director of the Institute

Bayburt University, Fen Bilimleri Enstitüsü

2010 - 2011

2010 - 2011

Head of Department

Bayburt University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Academic Board Member

Bayburt University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Non Academic Experience

2002 - 2003

2002 - 2003

Other Public Institution, Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Matlab Applications in Civil Engineering

Doctorate

Doctorate

Optimization in Geotechnical Engineering

Undergraduate

Undergraduate

Soil Mechanics - II

Postgraduate

Postgraduate

Soil Dynamics

Undergraduate

Undergraduate

Zemin Mekaniği - II

Undergraduate

Undergraduate

Soil Mechanics I

Undergraduate

Undergraduate

FOUNDATIONS

Postgraduate

Postgraduate

Soil Dynamics

Undergraduate

Undergraduate

Temeller

Advising Theses

2021

2021

Postgraduate

Ağırlık istinat duvarlarının topoloji optimizasyonu

Şadoğlu E. (Consultant)

D.SEVİNÇ(Student) Creative Commons License

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Palyeli Toprakarme Duvarlarda Palye Genişliğinin Duvarın Davranışına Etkisinin Numerik Analizi

Ateş B., Şadoğlu E., Kalyoncu O.

Dokuzuncu Ulusal Geosentetikler Konferansı , İstanbul, Turkey, 26 June - 27 December 2022, vol.1, no.1, pp.1-11 Sustainable Development

2019

2019

TAŞKIN TAHMİNİNDE HAVZA KARAKTERİSTİKLERİ VE ARAZİ BOZULMALARI; RİZE İLİ DEREPAZARI ÖRNEĞİ

Albayrak B., Süme V., Yüksek T., Şadoğlu E., Verep B.

International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, pp.120-126

2019

2019

EXPERIMENTAL, ANALYTICAL AND NUMERICAL EXAMINATION OF ACTIVE FAILURE SURFACES OCCURRING BEHIND THE INVERTED T CANTILEVER RETAINING WALL

KAMİLOĞLU H. A., ŞADOĞLU E., YILMAZ F.

The International Conference of Materials and Engineering Technology (TICMET’19), Gaziantep, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.860-870

2019

2019

Utilization of Unconfined Compressive Strength Tests and Computed Tomography Method in Soil Stabilization

YILMAZ F., KAMİLOĞLU H. A., ŞADOĞLU E.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 19 - 21 September 2019

2019

2019

Experimental and Numerical Investigation of Single Pile Subjected to Vertical Load İn Sand

Ateş B., Şadoğlu E.

3rdInternational Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1-10

2019

2019

Numerical Analysis of Active Earth Pressures on Inverted T Type and Semi-Gravity Walls

Kamiloğlu H. A., Şadoğlu E., Yılmaz F.

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1-8

2019

2019

DONATILI KOHEZYONSUZ ZEMİNLERDE ŞERİT YÜZEY YÜKÜ ETKİSİ ALTINDA OLUŞAN BASINÇ SOĞANLARI

Ateş B., Şadoğlu E.

SEKİZİNCİ ULUSAL GEOSENTETİKLER KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2019, pp.397-408

2019

2019

COMPRESSIBILITY PROPERTIES OF COHESIVE SOILS STABILIZED WITH PERLITE AND PERLITE-LIME COMBINATIONS

Çalık Ü., Şadoğlu E., Kuvat A.

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONGRESS, Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.674-682

2019

2019

DETERMINATION OF FAILURE SURFACE MECHANISM OCCURRING IN NARROW COHESSIONLESS BACKFILL BEHIND A CANTILEVER RETAINING WALL

Kamiloğlu H. A., Şadoğlu E., Yılmaz F.

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONGRESS 2019, Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.662-667

2018

2018

HOMOJEN SONLU ŞEVLERDE TOPUK KAYMASI DURUMUNDA GÜVENLİK SAYISININ OPTİMİZASYONU

Şadoğlu E., Sağır E., Kamiloğlu H. A.

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, pp.1689-1701

2018

2018

HOMOJEN SONLU ŞEVLERDE TOPUK KAYMASI DURUMUNDA KIRILMA YÜZEYLERİNİN OPTİMİZASYONU

Şadoğlu E., Sağır E., Kamiloğlu H. A.

IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, pp.1679-1688

2017

2017

SİSMİK ETKİLER ALTINDA TOPRAKARME İSTİNAT DUVARLARININ MALİYET OPTİMİZASYONU İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

KUVAT A., ŞADOĞLU E., İKİZLER S. B., ÖZTÜRK S.

Uluslararası katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2017, vol.1, pp.951-961

2017

2017

Aktif Durumda Kısa Temelli Konsol İstinat Durvarları Arkasında Oluşan Kırılma Yüzeylerine Sıkılık Parametresinin Etkisi

Kamiloğlu H. A., Şadoğlu E.

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 22 September 2017, pp.1

2017

2017

The Effect of Density on Failure Surfaces Occurring Behind Cantilever Retaining Walls with Short Heel in Active Case

KAMİLOĞLU H. A., ŞADOĞLU E.

2nd International Conference on Advenced on Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017

2017

2017

EFFECT OF WALL DIMENSIONS ON ACTIVE EARTH THRUST COEFFICIENTS IN CANTILEVER RETAINING WALL WITH SHORT HEEL

Kamiloğlu H. A., Şadoğlu E.

3rd International Conference on New Advances in Civil Engineering, Helsinki, Finland, 28 - 29 April 2017, pp.1-10

2016

2016

SPT-N DEĞERİNE GÖRE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN-TEKKEKÖY ÖRNEĞİ

ÖZTÜRK S., İKİZLER S. B., OZAN D., ANGIN Z., ŞADOĞLU E.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16.Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, pp.1-12

2016

2016

Seismic stability of infinite slope under effect of seepage parallel to ground surface

Şadoğlu E., Kamiloğlu H. A.

4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 04 June 2016, pp.267-274

2016

2016

Numerical and Experimental Investigation of Load- Settlement Behavior of Centrally Loaded Strip Footing on Sand

Şadoğlu E., Kuvat A.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.1275-1281

2016

2016

Numerical and Experimental Investigatıon Of Load Settlement Behavior Of Centrally Loaded Strip Footing On Sand

ŞADOĞLU E., KUVAT A.

Book of Abstracts of the International Conference on Engineering and NaturalSciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, vol.1, pp.1275-1280

2016

2016

Usage of Computed Tomography in Engineering Field

Yılmaz F., Kamiloğlu H. A., Şadoğlu E.

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.1851-1855

2014

2014

Katı Atık Yönetimi Kapsamında Beyaz Bayburt Taşının Zemin Stabilizasyonunda Kullanılması

Yılmaz F., Kamiloğlu H. A., Şadoğlu E.

Second Internation Symposium on Environment and Morality, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

YEŞİL BAYBURT TAŞININ PUZOLANİK KATKI OLARAK ZEMİN STABİLİZASYONUNDA KULLANIMI

Yılmaz F., Kamiloğlu H. A., Şadoğlu E.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 October 2014 - 17 October 2020, vol.1, no.1, pp.1-10

2014

2014

Dinamik yük etkisi altındaki şerit temelin oturmasına nümerik model boyutunun etkisi

ŞADOĞLU E., İKİZLER S. B., ANGIN Z., Kamiloğlu H. A.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, vol.1, pp.381-388

2014

2014

Reuse Of Waste Green Bayburt Stone As An Expansive Soil Stabilizer

Kamiloğlu H. A., Yılmaz F., ŞADOĞLU E.

International Environmental Sciences Symposium of Van, Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.1

2014

2014

Active and passive wedge in backfill soil of model cantilever retaining wall

Kamiloğlu H. A., ŞADOĞLU E.

International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering, Londra, United Kingdom, 1 - 02 June 2014, pp.143-147

2014

2014

Donatılı Kohezyonsuz Zeminlerde Düşey Gerilme Dağılışı

ATEŞ B., ŞADOĞLU E.

Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2014, pp.165-176

2014

2014

Dikey Yük Etkisi Altındaki Bir Yapı-Zemin Sistemi Etkileşiminin İncelenmesi

Kamiloğlu H. A., Yılmaz F., Özbayoğlu F. U., ŞADOĞLU E., İKİZLER S. B.

Teori ve Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2014, vol.1, pp.203-206

2013

2013

Kazıklı İksa Sistemiyle Yapılan Bir Bitişik Kazıya Dair Vaka Analizi

ŞADOĞLU E., Kamiloğlu H. A.

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.599-606

2012

2012

Optimization of gravity retaining walls in cohesionless soils

ŞADOĞLU E., Kamiloğlu H. A.

7th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, Lefke, Cyprus (Kktc), 27 - 30 November 2012, pp.57-62

2012

2012

Optimum ve Dikdörtgen Kesitli Ağırlık İstinat Duvarlarının Sayısal Analizi

ŞADOĞLU E., Kamiloğlu H. A., Yılmaz F.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, vol.1, pp.375-384

2012

2012

An experimental examination of some factors affecting frost heave under freezing-thawing cycles

Kamiloğlu H. A., Yılmaz F., ŞADOĞLU E.

, 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Girne, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2012, pp.609-616

2010

2010

Behaviours of the model eccentrically loaded strip footings on unreinforced and reinforced sand,

ŞADOĞLU E., UZUNER B. A.

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010, vol.4, pp.1-10

2008

2008

Kuma Oturan Eksantrik Yüklü Sığ Model Şerit Temelde Donatının Oturma Koşulunu İyileştirmesi

ŞADOĞLU E., Uzuner B. A.

Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2008, pp.39-48

2008

2008

Kohezyonsuz Zeminlerde Dayanma Duvarlarının Oturmalarının SPT ve CPT sonuçlarından belirlenmesi

Çolak M., Evrim C., ŞADOĞLU E., Uzuner B. A.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 17 October 2008, no.1, pp.493-502

2006

2006

Bir Model Yüzey Şerit Temelinin Donatısız ve Donatılı Kumda Davranışları

Moroğlu B., ŞADOĞLU E., Uzuner B. A.

İkinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2006, vol.1, pp.39-46

2006

2006

Yanal Yüklenmiş Kazıkların Sonlu Farklar Yöntemiyle İncelenmesi

YILMAZ A., UZUNER B. A., ŞADOĞLU E.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, vol.1, pp.591-600

2006

2006

Yanal Yüklenmiş Kazıkların Sonlu Farklar Yöntemi İle İncelenmesi

Yılmaz A., Uzuner B. A., ŞADOĞLU E.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, vol.1, pp.591-600

2004

2004

Donatısız ve Donatılı Kuma Oturan Yüzey Şerit Temelinde Yük-Oturma İlişkileri

Berkan M., Uzuner B. A., ŞADOĞLU E.

Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2004, vol.1, pp.39-49

2004

2004

Eksantrik Yüklü Şerit Temel Altındaki Donatısız ve Donatılı Kumda Kırılma Yüzeyleri

Moroğlu B., Uzuner B. A., ŞADOĞLU E.

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2004, vol.1, pp.587-594

Books & Book Chapters

2015

2015

Zemin ve Kayalarda Hidrostatik Su

ŞADOĞLU E.

in: GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNEGİRİŞ, Prof. Dr. Ayfer Erken, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.214-271, 2015

Patent

2020

2020

Geoteknik Sismik İzolasyon Malzemesi

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2017 00163 B , Standard RegistrationAnnouncements & Documents

Design Principles of Retaining Structures Week 11
Presentation
12/19/2022

Design Principles of Retaining Structures Week 11

Design of Retaining Walls-11 Week.p....pdf Creative Commons License

Design Principles of Retaining Strucutres Week-12
Presentation
12/19/2022

Design Principles of Retaining Strucutres Week-12

Design of Retaining Structure -12 W....pdf Creative Commons License

Design Principles of Retaining Strucutres Week-13
Presentation
12/19/2022

Design Principles of Retaining Strucutres Week-13

2018 TBDY_Konsol İstinat Duvarı_Örn....pdf Creative Commons License

Design Principles of Retaining Structure-8th Week
Presentation
12/4/2022

Design Principles of Retaining Structure

Design of Retaining Structure 8 Wee....pdf Creative Commons License

Design Principles of Retaining Structure 9-10 Weeks
Presentation
12/4/2022

Design Principles of Retaining Structure 9-10 Weeks

Design of Retaining Structure 9-10 ....pdf Creative Commons License

Design of Retaining Structures
Presentation
11/7/2022

Design of Retaining Structures

Design of Retaining Structure 6-7 W....pdf Creative Commons License

Design of Retaining Structures
Presentation
10/16/2022

Design of Retaining Structures Weeks 3-4-5

Design of Retaining Structure 3-4-5....pdf Creative Commons License

Design of Retaining Structures Week 1 and 2
Lecture Note
10/10/2022

Design of Retaining Structures Week 1 and 2

Design of Retaining Structures. 1-2....pdf Creative Commons License