Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dynamic properties of sand-bitumen mixtures as a geotechnical seismic isolation material

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.132, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vertical Stress Distribution in Reinforced Sandy Soil in Plane Strain Conditions

TEKNIK DERGI, cilt.31, no.1, ss.1-19, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Permeability of high plasticity clayey soil stabilized with lime and perlite

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, ss.551-561, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Active earth thrust theory for horizontal granular backfill on a cantilever wall with a short heel

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS, cilt.17, ss.1-15, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Soil Stabilization with Using Waste Materials against Freezing Thawing Effect

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.128, ss.392-394, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Numerical Analysis of Centrally and Eccentrically Loaded Strip Footing on Geotextile Reinforced Sand

GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL, cilt.22, ss.1-15, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Design optimization for symmetrical gravity retaining walls

ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA, cilt.11, ss.71-79, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Engineering properties of expansive clayey soil stabilized with lime and perlite

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.6, ss.403-418, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DESIGN OPTIMIZATION FOR SYMMETRICAL GRAVITY RETAINING WALLS

ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA, cilt.11, ss.70-79, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Behaviour of the Model Surface Strip Footing on Reinforced Sand

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.12, ss.419-426, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sığ temellerin dinamik taşıma gücü

Yapı Dünyası, ss.23-27, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temellerin oturmaları

Yapı Dünyası, ss.56-59, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spt-N Değerine Göre Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Samsun-Tekkeköy Örneği

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.227-238

Katı Atık Yönetimi Kapsamında Beyaz Bayburt Taşının Zemin Stabilizasyonunda Kullanılması

Second Internation Symposium on Environment and Morality, Adıyaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2014, ss.1

Dinamik yük etkisi altındaki şerit temelin oturmasına nümerik model boyutunun etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, cilt.1, ss.381-388

Reuse Of Waste Green Bayburt Stone As An Expansive Soil Stabilizer

International Environmental Sciences Symposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.1

Active and passive wedge in backfill soil of model cantilever retaining wall

International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering, Londra, İngiltere, 1 - 02 Haziran 2014, ss.143-147

Donatılı Kohezyonsuz Zeminlerde Düşey Gerilme Dağılışı

Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2014, ss.165-176

Dikey Yük Etkisi Altındaki Bir Yapı-Zemin Sistemi Etkileşiminin İncelenmesi

Teori ve Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2014, cilt.1, ss.203-206

Kazıklı İksa Sistemiyle Yapılan Bir Bitişik Kazıya Dair Vaka Analizi

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, ss.599-606

Optimization of gravity retaining walls in cohesionless soils

7th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Kasım 2012, ss.57-62

Optimum ve Dikdörtgen Kesitli Ağırlık İstinat Duvarlarının Sayısal Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2012, cilt.1, ss.375-384

An experimental examination of some factors affecting frost heave under freezing-thawing cycles

, 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 - 30 Haziran 2012, ss.609-616

Behaviours of the model eccentrically loaded strip footings on unreinforced and reinforced sand,

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, cilt.4, ss.1-10

Kuma Oturan Eksantrik Yüklü Sığ Model Şerit Temelde Donatının Oturma Koşulunu İyileştirmesi

Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2008, ss.39-48

Kohezyonsuz Zeminlerde Dayanma Duvarlarının Oturmalarının SPT ve CPT sonuçlarından belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, no.1, ss.493-502

Bir Model Yüzey Şerit Temelinin Donatısız ve Donatılı Kumda Davranışları

İkinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2006, cilt.1, ss.39-46

Yanal Yüklenmiş Kazıkların Sonlu Farklar Yöntemi İle İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, cilt.1, ss.591-600

Donatısız ve Donatılı Kuma Oturan Yüzey Şerit Temelinde Yük-Oturma İlişkileri

Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2004, cilt.1, ss.39-49

Eksantrik Yüklü Şerit Temel Altındaki Donatısız ve Donatılı Kumda Kırılma Yüzeyleri

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2004, cilt.1, ss.587-594

Kitap & Kitap Bölümleri

Zemin ve Kayalarda Hidrostatik Su

Geoteknik Mühendisliğine Giriş, Erken A,, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.214-271, 2015

Bilirkişi Raporları