Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 2009 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

 • 2006 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

 • 1998 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi , Harita Mühendisliği Bölümü

 • 2014 - Devam Ediyor Farabi Koordinatörü

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği

 • 2014 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği

 • 2010 - 2013 Yönetim Kurulu Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Verdiği Dersler

 • Lisans Bilgisayar Programlama

 • Lisans Dengeleme Hesabı-II

 • Lisans GNSS Koordinat Zaman Serileri Analizi

 • Lisans Jeodezik Ağların Tasarımı

 • Lisans Sayısal Çözümleme

 • Lisans Dengeleme Hesabı-I

 • Lisans Sayısal Çözümleme

 • Lisans Dengeleme Hesabı-I

 • Lisans İş Hayatında İngilizce

 • Lisans Dengeleme Hesabı

 • Doktora Advanced Adjustment Calculations in Geodesy

 • Yüksek Lisans Bütünleşik Jeodezi

 • Doktora Time Series Analysis in Geodesy

 • Doktora Zaman Serilerinin Homojenleştirilmesi

 • Lisans Dengeleme Hesabı-I

 • Doktora GNSS Tomografi Modelleri

 • Yüksek Lisans Jeodezide Parametre Kestirim Yöntemleri

 • Lisans Dengeleme Hesabı-II

 • Lisans Mesleki İngilizce-I

 • Lisans Computer Programming

 • Lisans Dengeleme Hesabı I

 • Lisans Mesleki İngilizce II

 • Yüksek Lisans GNSS Meteorolojisi

 • Lisans Numerical Analysis

Yönetilen Tezler

Araştırma Altyapısı Bilgileri