Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of VLBI Observations with Sensitivity and Robustness Analyses

MATHEMATICS, cilt.8, no.939, ss.1-15, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of ITRF2014 station coordinate input time series of DORIS, VLBI and GNSS

ADVANCES IN SPACE RESEARCH, cilt.58, ss.2742-2757, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Comparison of local geoid height surfaces, in the province of Trabzon

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.9, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Horizontal Movements by Static Deformation Models: A Case Study on the Mining Area

EXPERIMENTAL TECHNIQUES, cilt.39, ss.70-81, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Using Bayesian Methods for The Parameter Estimation of Deformation Monitoring Networks

NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, ss.335-347, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye denizlerinde GNSS reflektometre tekniği ile deniz seviyesi değişiminin araştırılması

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, cilt.8, ss.1-17, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Black Sea Mean Sea Level Variability by Singular Spectrum Analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.5, ss.33-41, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Sabit GNSS İstasyonları Koordinat Zaman Serilerinde Deneysel Mod Ayrıştırma

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, cilt.3, ss.8-14, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Serisel Korelasyonun Toplam Zenit Gecikmesi Zaman Serilerinde Parametrik Olmayan Trend Belirleme Üzerindeki Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.180-188, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Interpolation Method Used To Determine The Height Of Geoid Application Of The Trabzon City Data Turkey

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.151-164, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Turkish IVS Analysis Center at KTU

IVS Newsletter, cilt.39, ss.2-4, 2014 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Modelling Very Long Baseline Interferometry (VLBI) observations(Çok Uzun Baz Enterferometrisi (VLBI) Ölçülerinin Modellenmesi).

JOURNAL OF GEODESY AND GEOINFORMATION (JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ), cilt.1, ss.17-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Avusturya'da Jeodezi Eğitimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü (JFK) Bülteni, cilt.1, no.1, ss.1, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GRACE Uydu Verileri İle Su Kaynaklarının Analiz Edilmesi

4th Engineers of the Future International Student Symposium-EFIS, Zonguldak, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2020, ss.1 Creative Commons License

EGE BÖLGESİ DENİZ YÜZEY SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ İLE İNCELENMESİ

4th Engineers of Future International Student Symposium, Zonguldak, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2020, ss.1 Creative Commons License

“Ongoing studies at geodesy division of KTU regarding time series analysis"

COST Action CA17134"Optical synergies for spatiotemporal SENsing of Scalable ECOphysiological traits"WG2 Workshop, Toulouse, Fransa, 5 Şubat - 07 Mart 2020

Analysis of GNSS-derived Water Vapour during Extreme Weather Events in Black Sea Region

XXIX International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019

Ground Water Levels and Temperature Correlation in the Spring in Black Sea Region of Turkey: Case Study for Trabzon, Giresun and Rize Provinces

AGU Chapman Conference on the Quest for Sustainability of Heavily Stressed Aquifers at Regional to Global Scales, Valensiya, İspanya, 21 - 24 Ekim 2019, ss.1-0

IGS İstasyonları Koordinat Zaman Serilerinde Deneysel Mod Ayrıştırma Yöntemi İle Trend Analizi

VI. International GAP Engineering Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.363-367 Creative Commons License

Meteorolojik Parametreler ve Deniz Seviyesi Değişimi Arasındaki İlişkinin Kapula Fonksiyonları ile Analizi

VI. ULUSLARARASI GAP MÜHENDİSLİK KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.335-340 Creative Commons License

Ege Denizi Kıyılarındaki Uzun Dönemli Deniz Seviyesi Değişimlerinin Kapula Fonksiyonları ile Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018

IGS KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNDE DENEYSEL MOD AYRIŞTIRMA

TUJK 2018 Bilimsel Toplantısı, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018, ss.24 Creative Commons License

GS İstasyonları Koordinat Zaman Serilerinde Deneysel Mod Ayrıştırma Yöntemi İle Trend Analizi

VI. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.363-367

Comparison of Zenith Total Delays (ZTD) derived from GNSS and ERA-Interim Datasets

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of the Ankara University Research Center of Turkish Geography (TUCAUM) 2018, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, cilt.1

Comparison of Zenith Total Delays (ZTD) derived from GNSS and ERA-Interim Datasets

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of the Ankara University Research Center of Turkish Geography (TUCAUM) 2018, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018 Creative Commons License

Türkiyede Jeodezik VLBI Çalışmaları

21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2018, cilt.1, no.1 Creative Commons License

BÖLGESEL GNSS AĞLARI VE RAVINSONDA VERILERI İLE SU BUHARI KESTIRIMLERI

Uluslararası Katılımlı Turkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.112-115

İyonosferik TEC Değişimleri İle Deprem İzlenebilirliğinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB), Bilimsel Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018

BÖLGESEL GNSS AĞLARI VE RAVİNSONDA VERİLERİ İLE SU BUHARI KESTİRİMLERİ

Turkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBK) 2018, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.1

BÖLGESEL GNSS AĞLARI VE RAVINSONDA VERILERI İLE SU BUHARI KESTIRIMLERI

Turkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBK) 2018, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.1

İyonosferik TEC Depişimleri ile Deprem İzlenebilirliğinin İncelenmesi

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018

İyonosferik TEC Değişimleri ile Deprem İzlenebilirliğinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.454-457

Trend Analysis of the Zenith Tropospheric Delay Time series

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

Establishment of Karadeniz Technical University Permanent GNSS Station As Reactivated of TRAB IGS Station

Eurepean Reference Frame (EUREF) Symposium 2017, Warszawa, Polonya, 17 Mayıs 2017 - 19 Mayıs 2016

IGS İstasyonlarından Elde Edilen Zenit Troposferik Gecikme (ZTD) Parametresi Zaman Serilerinde Trend Analizi

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.1

Effect of Data Homogenization for Trend and Seasonal Signal Detection

ES 1206 COST Action Final Workhop, Noordwijk, Hollanda, 21 - 23 Şubat 2017, ss.26-27

Comparison of Time Series Homogenization of IWV Estimates at IGS Stations

COST ES1206 Sub-Working Group Data Homogenisation : 2nd Workshop, Varşova, Polonya, 23 - 25 Ocak 2017

Non-parametric Tecniques for Trend and Change Point Detection Analysis

COST ES1206 Sub-Working Group Data Homogenisation : 2nd Workshop, Varşova, Polonya, 23 - 25 Ocak 2017

Comparison of Water Vapour Estimates in Ankara Turkey

9. ERAD European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2016

Spectral Anlaysis of ZTD and IWV Time Seies

GNSS4WEC Summer School 2016 and Working Group Meetings, Potsdam, Almanya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.1 Creative Commons License

"Spectral Analysis of ZTD and IWV Time Series"

GNSS4WEC Summer School 2016 and Working Group Meetings, Potsdam, Almanya, 29 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.1 Creative Commons License

Spectral and Trend analysis of ZTD and IWV Time Series

Second Summer SchoolAdvanced Global Navigation Satellite Systemstropospheric products for monitoring severeweather events and climate ‒ GNSS4SWEC, Brüksel, Belçika, 29 - 31 Ağustos 2016

Optimized Parameterization of VLBI Auxiliary Parameters in Least-Squares Adjustment: Preliminary Results

Scientific Assembly of the International-Association-of-Geodesy (IAG), Potsdam, Almanya, 1 - 06 Eylül 2013, cilt.143, ss.125-131 identifier identifier

Impact of Celestial Datum Definition on EOP Estimation and CRF Orientation in the Global VLBI Session IYA09

Scientific Assembly of the International-Association-of-Geodesy (IAG), Potsdam, Almanya, 1 - 06 Eylül 2013, cilt.143, ss.141-147 identifier identifier

Analysis of GPS, VLBI and DORIS input timeseriesforITRF2014

22nd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting, Ponta Delgada, Portekiz, 18 - 21 Mayıs 2015, ss.263-267

TRAB GNSS Station and Its Inclusion to Trop-NET System at KTU Analysis Center

COST ES1206 Workshop, Selanik, Yunanistan, 11 - 14 Mayıs 2015, ss.1 Creative Commons License

TUSAGA Aktif (CORS-TR) Saatlik Verileri İle Alansal ve Noktasal Gerinim Analizi: Van Depremi Örneği

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013, cilt.1, ss.1

GNSS ve VLBI Parametrelerinin Inter teknik Kombinasyonu

TUJK 2011 Sempozyumu-Sabit GNSS İstasyonları Ağı ve Analizi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2011

Avrupada Düşey Yönde Oluşan Kabuk Hareketlerinin VLBI İle Belirlenmesi

5.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.121-135

VLBI Estimates of vertical crustal motion in Europe, 15th General Assembly of WEGENER

15th General Assembly of WEGENER, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.1

Research studies based on VieVS at KTU VLBI Analysis Center

1. VieVS User Workshop, Viyana, Avusturya, 7 - 09 Eylül 2010, ss.1

A study on combination of Kalman Filter and Least-Squares VLBI solutions

VII Hotine-Marussi Symposium on mathematical geodesy, Roma, İtalya, 6 - 10 Haziran 2009, ss.1

Piecewise Linear Offsets for VLBI Parameter Estimation

19th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry, Bordeaux, Fransa, 23 - 28 Mart 2009, ss.63-67

Analyses on the time series of the radio telescope coordinates of the IVS-R1 & -R4 Sessions

19th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry, Bordo, Fransa, 23 - 28 Mart 2009, ss.122-126

Assessment of the Results of VLBI Intra-Technique Combination Using Regularization Methods

International Association of Geodesy Symposium, Munich, Almanya, 9 - 14 Ekim 2006, cilt.134, ss.45-51 Creative Commons License identifier identifier

The Effects of Two Step Combination to TRF Realization Results

TUJK 2008 Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2008, ss.1

Datum Deficiency in VLBI Analysis: Case Study of Session 021020XA

18th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry, Viyana, Avusturya, 12 - 13 Nisan 2007, ss.209-215

VLBI Intra-technique Combination for Kalman Filter and Least-squares Solutions

18th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry, Viyana, Avusturya, 12 - 13 Nisan 2007, ss.216-221

Farklı Jeodezik Uzay Tekniklerinin Kombinasyonu ve VLBI Intra-teknik Kombinasyonunun Değerlendirilmesi

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007, ss.148-149

Viyana Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Jeofizik Enstitüsünde Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri ve Viyana’ya Bilimsel Amaçlı Çalışmalara Sağlanan Finansal Destek Programları,

Viyana Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ERASMUS Öğretim Elemanı Değişim Programı, Gelen Misafir Araştırmacı Sunum , Trabzon, Türkiye, 26 Eylül 2005

A Study on Using Bayesian Statistics In Geodetic Deformation Analysis

11th FIG Deformation Symposium, Santorini, Yunanistan, 25 - 28 Mayıs 2003, ss.1-10

Determining of Movements by Cholosky Factoring Method and relative Confidence Ellipse Method

4th Turkish German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 3 - 06 Nisan 2001, ss.699-706

Teta-Kare Ölçütü ve Genelleştirme Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

8. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Mart 2001, ss.313-329

Determination of Movements on Mining Areas by Static Deformation Models

11th International Congress of the International Society for Mine Surveying, Cracow, Polonya, 4 - 09 Eylül 2000, ss.331-344

Kitap & Kitap Bölümleri

KTU-GEOD IVS Analysis Center Biennial Report (2015, 2016)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2015 2016 Biennial Report, Karen D. Baver, Dirk Behrend, Kyla L. Armstrong, Editör, NASA STI Report Series, Hampton, ss.238-241, 2017

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2014)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry-Annual Report 2014, Karen D. Baver,Dirk Behrend,Kyla L. Armstrong, Editör, Nasa Technical Publication, Maryland, ss.240-242, 2015 Creative Commons License

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2014

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2014, Karen D. Baver,Dirk Behrend,Kyla L. Armstrong, Editör, NASA Technical Publication, ss.240-242, 2015

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2013

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry-Annual Report 2013, Karen D. Baver,Dirk Behrend,Kyla L. Armstrong, Editör, Nasa Stı Information Desk, Hampton, ss.292-294, 2014 Creative Commons License

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2013)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2013, K. D. Baver, D. Behrend, and K. L. Armstrong, Editör, NASA Center for AeroSpace Information, Hanover, ss.292-294, 2014

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2012

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2012 Annual Report, Karen D. Baver,Dirk Behrend,Kyla L. Armstrong, Editör, Nasa Technical Publication, Hampton, ss.281-284, 2013 Creative Commons License

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2012)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2012, K. D. Baver, D. Behrend, and K. Armstrong, Editör, NASA Center for AeroSpace Information (NASA/TP-2013-217511), Hanıver, ss.281-284, 2013

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2011

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry-Annual Report 2011, Karen D. Baver,Dirk Behrend, Editör, Nasa Technical Publication, Hampton, ss.234-235, 2012 Creative Commons License

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2011)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2011, K. D. Baver and D. Behrend, Editör, NASA Center for AeroSpace Information (NASA/TP-2012-217505), Hanover, ss.234-235, 2012

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2010

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry-Annual Report 2010, Karen D. Baver,Dirk Behrend, Editör, Nasa Technical Publication, Hampton, ss.223-226, 2011 Creative Commons License

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2010)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2010, D. Behrend and K.Baver, Editör, NASA Center for AeroSpace Information (NASA/TP-2011-215880), Hanover, ss.223-226, 2011

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2009

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry-Annual Report 2009, Karen D. Baver,Dirk Behrend, Editör, Nasa Technical Publication, Hampton, ss.257-258, 2010 Creative Commons License

Analysis Centers(KTU-GEOD IVS Analysis Center Annual Report 2009)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2009, D. Behrend and K.Baver, Editör, NASA Center for AeroSpace Information(NASA/TP-2010-215860), Hanover, ss.257-258, 2010

Vienna IGG Special Analysis Center Annual Report 2007

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry-Annual Report 2007, Karen D. Baver,Dirk Behrend, Editör, Nasa Technical Publication, Hampton, ss.208-211, 2008 Creative Commons License

Analysis Centers (Vienna IGG Special Analysis Center Annual Report 2007)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2007, D. Behrend and K. Baver, Editör, NASA Center for AeroSpace Information (NASA/TP-2008-214162), Hanover, ss.208-211, 2008

Vienna IGG Special Analysis Center Annual Report 2006

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry-Annual Report, Karen D. Baver,Dirk Behrend, Editör, Nasa Technical Publication, Hampton, ss.208-211, 2007 Creative Commons License

Analysis Centers (Vienna IGG Special Analysis Center Annual Report 2006)

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2006, D. Behrend and K.D. Baver , Editör, NASA Center for AeroSpace Information, Hanover, ss.208-211, 2007

Ansiklopedide Bölümler

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar