Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Efficient Pan Sharpening via Texture Based Dictionary Learning and Sparse Representation

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, cilt.11, ss.2448-2460, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dimensionality Reduction of Hyperspectral Images Using Empirical Mode Decompositions and Wavelets

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, cilt.5, ss.1821-1830, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uzaktan Algılanmış Görüntülerde Sınıflandırma ve Analiz

HARİTA DERGİSİ, no.70, ss.32-46, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Genelleştirilmiş DLT Metodu ile Dijital Kamera Geometrik Kalibrasyonu

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, ss.541 Creative Commons License

Doku Bilgisinin Hiperspektral Görüntülerin Sınıflandırılmasına Olan Etkisinin Araştırılması

26. IEEE SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4

Öğrenilmiş Sözlük Üzerinden Seyrek Gösterim Aracılığıyla Yeni Bir Pan Keskinleştirme Yöntemi

26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4

Investigating the Affect of Texture Information on the Classification of Hyperspectral Images

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

A Novel Pan Sharpening Method via Sparse Representation over Learned Dictionary

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Texture Based Classification of Hyperspectral Images with Support Vector Machines Classifier

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.88

Seyrek Gösterim Tabanlı Pan Keskinleştirme

25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.1-4

Pan-Sharpening Based on Sparse Representation

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Mineral Exploration with Hyperspectral Image Fusion

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.1281-1284 identifier identifier

A NOVEL DECISION FUSION APPROACH TO IMPROVING CLASSIFICATION ACCURACY OF HYPERSPECTRAL IMAGES

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Munich, Almanya, 22 - 27 Temmuz 2012, ss.4158-4161 identifier identifier

DIMENSIONALITY REDUCTION OF HYPERSPECTRAL IMAGES WITH WAVELET BASED EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION

18th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Brussels, Belçika, 11 - 14 Eylül 2011, ss.1709-1712 identifier identifier

Exploiting spatial domain and wavelet domain cumulants for fusion of SAR and optical images

International Conference on Image Processing (ICIP), Hongkong, Hong Kong, 18 - 22 Ekim 2010, ss.1209-1212

3D City Reconstruction By Different Technologies To Manage And Reorganize The Current Situation

XXth ISPRS Congress, Commission, İstanbul, Türkiye, 12 - 23 Temmuz 2004, ss.443-448

3D Photo – Texture Documentation of Buildings for the Heritage Conservation by Using Photogrammetry and GIS: A Case Study in KTU Campus

The First International Conference on Architectural Conservation Between Theory and Practice, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 14 - 16 Mart 2004, ss.407-415

Building 3D Photo – Texture Model Integrated with GIS for Architectural Heritage Conservation

XIX CIPA Symposium, New Perspectives to Save the Cultural Heritage, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 06 Ekim 2003, ss.1-6

Optimizing point networks for close-range Photogrammetry: First test results

ISPRS Commission V Symposium Close Range Imaging – Long Range Vision, Corfu, Yunanistan, 2 - 06 Eylül 2002, ss.1-4